• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden bij onze school gaat eigenlijk heel makkelijk.

Aanmelden

Je ouders kunnen hier het digitale aanmeldingsformulier downloaden. Zij kunnen het formulier digitaal invullen, printen en zetten hun handtekening eronder. Samen met een kopie van jouw ID-bewijs, leveren zij het formulier in bij de leerkracht. De basisschool levert alle informatie aan bij Carmel College Salland. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk woensdag 8 maart 2017.

Plaatsing en kennismakingsdag

Na 8 mei krijg je een brief waarin staat in welke brugklas je bent geplaatst. Je krijgt daarbij ook een uitnodiging voor de eerste kennismakingsdag die al voor de zomervakantie plaatsvindt.

Schooladvies

Jouw meester of juf geeft een schooladvies. Dat schooladvies is gebaseerd op de LVS-scores die je hebt behaald van groep 3 t/m 8, een eventuele NIO-uitslag en relevante leerlingkenmerken. Hoe dit advies tot stand komt en de criteria voor het schooladvies staan in de 'Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs'. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Salland. Bekijk ook het stappenplan voor aanmelding en plaatsing.

De aanmeldingsprocedure staat onder leiding van de heer J. Supèr, rector.