• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Praktijkonderwijs (pro)

Als je op het (speciaal) basisonderwijs veel vakken erg moeilijk vindt, en je misschien geen vmbo diploma kunt halen, ga je een aantal testen maken. De uitslag bepaalt of je naar het praktijkonderwijs gaat. Op het praktijkonderwijs leer je door te doen en krijg je theorie en praktijkvakken op je eigen niveau.

Je kunt tot je 18e jaar op het praktijkonderwijs blijven en we gaan samen met jou en je ouders bekijken welke plaats op de arbeidsmarkt het meest geschikt is voor jou. Binnen het praktijkonderwijs krijg je veel extra zorg. We trainen sociale, theoretische en praktische vaardigheden die je kunt toepassen op veel verschillende stages. We stemmen af op de verschillende mogelijkheden van iedereen.