• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Voor de leerkracht van groep 8

Door het schooljaar heen is er regelmatig contact tussen de docenten van groep 8,  de teamleiders van de brugklassen en de voorlichtingscommissie.

Belangrijke data

In september is het zogenaamde spoorboekje naar de basisscholen verstuurd. Dit spoorboekje is een overzicht van data voor de voorlichting en aanmelding van groep 8 leerlingen voor de brugklas van onze school.

Stappenplan Aanmelding en plaatsing brugklas

Het 'Stappenplan voor aanmelding en plaatsing brugklas' is bedoeld als handreiking voor docenten van groep 8.

Aanmeldingsformulier van de ouders

De ouders leveren het digitaal ingevulde aanmeldingsformulier geprint en voorzien van originele handtekening + een kopie van een ID-bewijs van de leerling, aan bij de leerkracht. De leerkracht levert deze informatie van de klas aan bij Carmel College Salland. Zodra Carmel College Salland in bezit is van de aanmeldingsformulieren, kunnen de leerlingendossiers opgehaald worden uit OSO (Overstap Service Onderwijs).

Inlichtingenformulier

De inlichtingenformulieren worden digitaal ingevuld door de basisschool, en vervolgens als bijlage toegevoegd aan het leerlingdossier. De digitale overdracht van de leerlinggegevens gaat via de beveiligde overdracht middels OSO (Overstap Service Onderwijs).

Aanmeldingsformulier lwoo/pro

De aanmelding van een leerling voor lwoo/pro gaat via de basisschool. De basisschool zet het digitale aanmeldingsformulier lwoo/pro klaar in OSO. De deadline voor aanmelding lwoo/pro - eerste ronde- is 10 januari 2017. Ouders dienen alvast een 'voorlopig aanmeldingsformulier' digitaal in te vullen en aan te leveren. Zodra Carmel College Salland in bezit is van het aanmeldingsformulier van de ouders, kunnen we de gegevens van de basisschool uit OSO (Overstap service Onderwijs) ophalen. 
Lwoo-aanmeldingen kunnen rechtstreeks gemaild worden naar:
aanmelding-plaatsing@carmelcollegesalland.nl.