• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De mentor

Elke klas heeft een mentor, die zorgt voor de begeleiding van de leerlingen van de klas. De mentor houdt de studieresultaten bij en onderhoudt de contacten met leerlingen, ouders/verzorgers, vakdocenten en schoolleiding. Daarnaast speelt hij een actieve rol in de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en de keuzebegeleiding. In de VWO bovenbouw werken we met een tutor.

Resultaten

De mentoren beschikken net als de leerlingen over een overzicht van de behaalde cijfers voor proefwerken, schriftelijke overhoringen, enz. Als het nodig is nemen ze hierover contact op met de ouders/verzorgers. Als de ouders/verzorgers met vragen zitten kunnen ze ook zelf contact opnemen met de mentor (zie lijst mentoren).

Begeleiding

De begeleiding bestaat uit drie onderdelen:

  • begeleiding van de individuele leerling: 
  • Als een leerling moeilijkheden heeft, van welke aard ook, dan is de mentor de persoon bij wie de leerling terecht kan. Vaak zal de mentor ook zelf het initiatief nemen als hij denkt dat er moeilijkheden zijn. De mentor is dus de aangewezen persoon voor ouders/verzorgers en leerling om contact mee op te nemen als er problemen zijn.
  • begeleiding van het leerproces van leerling en klas:
  • Tijdens de mentor- én vaklessen worden de benodigde studievaardigheden aangeleerd.
  • begeleiding van de klas als groep met als doel een prettig klimaat te scheppen waarin iedere leerling zich thuisvoelt en optimaal kan functioneren.

De Tutor

In de laatste twee leerjaren 5 en 6 VWO heeft elke leerling een vaste tutor. Een tutor heeft nauw contact met zijn tutorleerlingen, voert gesprekken, geeft feedback en heeft een sterk coachende functie.

4 VWO heeft een mentor

In de bovenbouw van het VWO wordt er naast het mentoraat ook gewerkt met tutorgroepen. In 4 VWO heeft elke klas nog een mentor, net zoals in de onderbouw. Op het rooster staat een mentoruur ingepland, die ook gebruikt wordt om de ‘Oriëntatie op het Vervolg Onderwijs’ (OVO) op te starten.

5 en 6 VWO heeft een tutor

In de laatste twee leerjaren 5 en 6 VWO heeft elke leerling een vaste tutor. De tutorgroepen bestaan uit zo’n 15 leerlingen, eventueel verspreid over verschillende klassen. Wel geeft de tutor les aan al zijn tutorleerlingen. De tutor heeft o.a. aandacht voor het leerproces en welbevinden van de leerling en begeleidt zijn leerlingen bij de Maatschappelijke stage. Daarnaast volgt en bespreekt de tutor de Oriëntatie op het Vervolg Onderwijs (OVO). De tutor heeft nauw contact met zijn tutorleerlingen, voert gesprekken, geeft feedback en heeft een sterk coachende functie.