• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Enquête

In mei 2017 ontvangen alle geslaagde eindexamenkandidaten van 2016 een brief met het verzoek om deel te nemen aan de oud-leerlingen enquête. Voor deze oud-leerlingen is de enquête bedoeld.

Als decanen zijn we heel benieuwd hoe het met iedereen gaat. Hoe bevalt de gekozen studie? Voldoet de studie aan de verwachtingen? Verloopt de aansluiting goed? Hoe is het gegaan in het buitenland? Hoe kijk je terug op havo/vwo? Op deze en andere vragen hopen we door middel van de enquête antwoord te krijgen.

Wat doen we met de gegevens?

De ervaringen komen ons goed van pas bij het begeleiden van de volgende ‘generatie’ (denk aan profielen en keuzevakken). De ingevulde enquêtes willen wij graag voor de huidige leerlingen ter inzage leggen in het leercentrum. Er kan echter aangegeven worden wanneer daar bezwaren tegen zijn.
In het verleden hebben deze enquêtes hun dienst bewezen. Misschien heb je daar zelf ook ervaring mee.

Deelname

Om deel te nemen kun je de enquête downloaden (kies voor opslaan als: oud-leerling enquête).  Je kunt na het invullen de enquête als bijlage mailen naar: 
 
of
 
Het is ook mogelijk om de enquête te printen en op te sturen naar: 
 
Carmel College Salland 
T.a.v. Decanaat havo/vwo
Hofstedelaan 4 
8101 AH Raalte 
 
Wij hopen op veel reacties! Bedankt voor de moeite en graag tot ziens, 
 
Marita Groote Schaarsberg, decaan vwo 
Ingrid de Rapper, decaan havo