• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De Cultuurkaart

De Cultuurkaart is een pas waarmee leerlingen korting krijgen op ruim 150.000 plekken: bij bioscopen, theaters, festivals en musea. Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs krijgen van het Ministerie van OCW 15 euro tegoed per schooljaar op hun Cultuurkaart om te besteden aan culturele activiteiten. Daarnaast heeft het VSB-fonds dit schooljaar nog eens 10 euro extra ter beschikking gesteld voor alle CKV- leerlingen. De cultuurkaart is hiermee een instrument om jongeren uit het middelbaar onderwijs te stimuleren om culturele activiteiten te ondernemen.

Een culturele creditcard

De Cultuurkaart is een digitale, persoonsgebonden pas met een magneetstrip. Je kunt er gewoon mee pinnen. Niet bij de supermarkt of zoals de minister zelf zei: “Niet voor frituur, maar voor cultuur”. Dus bij culturele instellingen als theaters, festivals, musea, bioscopen en op nog veel meer plekken. De school bepaalt of de leerlingen het bedrag van 15 euro individueel of collectief kunnen besteden. Onze sectorleiding heeft besloten het geld dit jaar collectief te besteden. Zo is er de mogelijkheid om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Het tegoed van 10 euro voor de CKV-leerlingen van 4/5 havo en 4/5 vwo mogen de leerlingen wel individueel besteden. Met de Cultuurkaart hebben de leerlingen recht op alle CJP-voordelen.

Waarom een Cultuurkaart?

De Cultuurkaart is de opvolger van de CKV-bonnen. Dat programma is sinds de introductie in 1999 niet meer weg te denken uit het culturele veld. Het heeft voor een dynamiek gezorgd bij zowel scholen, leerlingen als culturele instellingen, waarbij vraag van jongeren en aanbod veel beter op elkaar aansluiten dan vroeger. Vandaar dat minister Plasterk van OCW de Cultuurkaart als één van de tien instrumenten heeft aangewezen om de cultuurparticipatie onder jongeren te vergroten.

Hoe werkt de Cultuurkaart?

Een belangrijk deel van de Cultuurkaart speelt zich online af. Leerlingen kunnen op een persoonlijke Cultuurkaart-website hun saldo bekijken, persoonsgegevens wijzigen en informatie vinden over het culturele aanbod. Docenten hebben de mogelijkheid bestedingen van hun leerlingen te zien. Zo kunnen zij overzicht en controle op de CKV-gelden houden. Meer informatie is te vinden op www.cultuurkaart.nl.

Het invoeren van de cultuurkaart

Door de leerlingen een persoonlijke Cultuurkaart te geven, ongeacht of de school het Cultuurkaart-tegoed collectief of individueel wil inzetten, wil de minister van OCW een signaal afgeven. Het is belangrijk dat de leerling weet dat het eigenlijk een cadeautje van de minister is. Als de leerling zich betrokken voelt en als de Cultuurkaart relevante waarde voor hem of haar heeft, is de kans groter dat hij of zij de Cultuurkaart ook in zijn vrije tijd gaat gebruiken. Ook hoop hij dat leerlingen het belang zien om de pas goed te bewaren, omdat deze een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Bij verlies zal de leerling 5 euro moeten betalen voor een nieuwe pas.

Activeren van de cultuurkaart

Om de Cultuurkaart te kunnen gebruiken, moet deze eerst geactiveerd worden. Inmiddels zijn alle mentoren en docenten op onze sector geïnformeerd over de activering van de kaart. Het activeren van de kaart is erg belangrijk, omdat het Cultuurkaart-tegoed pas vrijkomt als 75% van de klas de kaart geactiveerd heeft. De leerlingen krijgen op school de gelegenheid om de kaart te activeren.