• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De Cultuurkaart

Cultuurkaart

De cultuurkaart biedt veel voordeel!

Informatie over de cultuurkaart en over de wijze waarop de kaart op het Carmel College Salland, afdeling havo-vwo wordt gebruikt.

Wat is de cultuurkaart?

De cultuurkaart is een fenomeen dat in 2008 in het leven is geroepen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten behoeve van de culturele vorming van alle leerlingen van alle scholen in het voortgezet onderwijs. Op vertoon van deze kaart zijn kortingen verkrijgbaar bij theatervoorstellingen, concerten, bioscopen, winkels en culturele instellingen die zijn aangesloten bij het CJP. Deze kortingen kunnen oplopen tot wel 50%, bij het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Andere voorbeelden zijn de €1,50 korting bij alle bioscopen buiten het weekend en 10% bij sommige kledingwinkels. Ook in het buitenland biedt de cultuurkaart aantrekkelijke kortingen bij culturele instellingen. Meer informatie is te vinden vinden op www.cultuurkaart.nl 
 
Met ingang van het kalenderjaar 2013 wordt de cultuurkaart niet meer gefinancierd door het ministerie van Onderwijs maar door de school. Een gedeelte van de kosten wordt gedekt door de vrijwillige ouderbijdrage.

Besteding cultuurkaarttegoed

Het geld van de cultuurkaart wordt door het Carmel College Salland besteed aan culturele activiteiten, waaraan alle leerlingen deelnemen in klasverband. Er worden o.a. theatervoorstellingen, workshops, excursies, exposities en gastlessen van kunstenaars van betaald.

Activeren

Er wordt voor alle leerlingen van het Carmel College Salland een cultuurkaart aangeleverd in november. De leerlingen krijgen de gelegenheid de kaart op school onder begeleiding te activeren. In gevallen waar dat door omstandigheden niet kan plaatsvinden, vragen wij de leerlingen de kaart zo spoedig mogelijk op te halen en te activeren in het eigen domein. In geval dit wordt nagelaten, kan het voorkomen dat zij van deelname aan een aantal activiteiten worden uitgesloten.

We wensen de leerlingen veel plezier met hun cultuurkaart.

I. Tomesen en M. Engel, Kunst- en cultuurcoördinatoren