• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De leerlingenraad

Op dit moment bestaat de leerlingenraad havo/vwo uit 9 leden die worden begeleid door de mevrouw Vreeman. De leerlingenraad; wie zijn dat nou eigenlijk, wat doen ze en hoe kan ik ze bereiken?

Wat doet de leerlingenraad?

  • Door middel van adviesrecht deelnemen aan de besluitvorming op school.
  • Het regelen en organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen, of ten goede komen aan de sfeer op school.
  • Het behartigen van de belangen van alle leerlingen.
  • De leerlingen inspraak geven in de activiteiten van de Leerlingenraad en hun daarover voldoende informeren.
  • Het vertegenwoordigen van haar achterban in de medezeggenschapsraad, met name over de zaken die de leerlingenraad in het bijzonder aangaan en over wat in de WMS 2007 (een wet over medezeggenschap op scholen) vermeld staat.

Vergaderdata

Vergaderingen zijn in principe openbaar, als je geen les hebt is altijd mogelijk om te komen kijken. De vergaderingen vinden plaats in lokaal 485 in de brug. Wil je weten wanneer we vergaderen en waar we het over hebben? Bekijk dan de vergaderdata en de notulen.

Contact

Heb jij een vraag of opmerking voor de leerlingenraad, wil je graag een punt op de agenda zetten, of zou je zelf graag in de leerlingenraad willen? Dan kun je ons bereiken door een mailtje te sturen naar llrhvwo@carmelcollegesalland.nl. Ook kun je natuurlijk even naar een lid van de leerlingenraad of onze begeleider (mevrouw Vreeman) toegaan, dan helpt die je verder!