• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De leerlingenraad

Op dit moment bestaat de leerlingenraad havo/vwo uit 14 leden die wordt begeleid door meneer Veltkamp. In dit stuk informatie over de activiteiten van de leerlingenraad en hun contactinformatie.

Wat doet de leerlingenraad?

•    Door middel van adviesrecht deelnemen aan de besluitvorming op school en meepraten met de
     directie over vernieuwing en projecten,
•    Het regelen en organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen of ten goede
     komen aan de sfeer op school,
•    De leerlingen inspraak geven in activiteiten en projecten op school,
•    Het vertegenwoordigen van haar achterban in de medezeggenschapsraad, met name over de zaken
     die de leerlingenraad in het bijzonder aangaan en over wat in de WMS (Wet Medenzeggenschap
     op School) staat.

 
Vergaderdata

Vergaderingen zijn meestal openbaar en vinden ongeveer eens in de twee weken plaats, als je een keer geen les hebt is het altijd mogelijk om een keer te komen kijken. De vergaderingen zijn op verschillende plekken en tijden. Wil je weten waar het plaatsvindt? Vraag het aan meneer Veltkamp voor meer informatie.  Wil je weten wanneer we vergaderen en waar we het over hebben? Kijk dan op de leerlingenraadpagina op Its Learning.


Contact

Heb jij een vraag voor de leerlingenraad, wil je graag een punt op de agenda zetten, of zou je zelf graag in de leerlingenraad willen? Dan kun je ons bereiken door een mailtje te sturen naar onze begeleider meneer Veltkamp, s.veltkamp@carmelcollegesalland.nl. Ook kun je natuurlijk naar één van de onderstaande leden van de leerlingenraad toegaan, dan helpt die je verder!


De leerlingenraad Carmel College Salland sector havo/vwo bestaat uit:
Bram van den Broek (voorzitter), Kirsten Huetink, Maret Hoogeboom, Odile  Kolkman, Nienke Jansen, Cas Jansman, Frederique Roubos, Martin Romeijn, Celine Kruiper, Michelle Huisman, Luca Hendriks, Sela Besten, Mirre de Haan.