• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Het platform Bèta en Techniek

Het platform Bèta en Techniek ondersteunt scholen met kennis en middelen om de (aandacht voor) bètavakken op de school te ontwikkelen. De sector HAVO/VWO van Carmel College Salland is een van de ruim honderd onderwijsinstellingen die op grond van onderwijsplannen de titel Universumschool heeft gekregen. 

Het Platform Beta en Techniek wil zorgen voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici. Bèta en technische studies geven leerlingen goede kansen op de arbeidsmarkt. De scholen binnen het Universum Programma delen de ontwikkelde kennis en ervaringen met andere scholen en voorop lopen met nieuwe ontwikkelingen rond de bètavakken.