• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

Havo/vwo

De sector havo/vwo biedt het volgende onderwijs:

Havo

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) is bedoeld als vooropleiding voor allerlei vormen van Hoger Beroeps Onderwijs. De havo heeft een opleidingsduur van vijf jaar.

Atheneum

Het atheneum vormt samen met het gymnasium het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) en is de vooropleiding voor een studie aan een universiteit. Het vwo heeft een opleidingsduur van zes jaar.

Excelleren op het Atheneum-plus en gymnasium

Het gymnasium en het atheneum-plus daagt leerlingen uit op een hoger niveau en/of een breder terrein. Dit betekent dat je bepaalde vakken in minder tijd doet en je geen Carmel Classes volgt. Maar daar krijg je weer iets anders voor terug! Leerlingen gymnasium/atheneum-plus volgen drie uur in de week ‘Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek’ (OWO). Hier werken leerlingen in groepen zelfstandig aan projecten onder begeleiding van een docent. Zij leren aan de hand van een zelf gekozen onderwerp zaken op een wetenschappelijke wijze te benaderen; dus wetenschappelijk denken, werken en onderzoeken.
 • Wat leer je op het gymnasium?

  Het gymnasium vormt de beste basis als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. Je leert taal te analyseren en onderzoeksvragen te formuleren. Bovendien ben je in staat om de huidige snelle samenleving te begrijpen vanuit de oorsprong van de klassieke oudheid. Je doet ook examen in een klassieke taal: Latijn of Grieks. Bovendien volg je Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek (OWO).

 • Wat biedt atheneum-plus?

  Atheneum-plus biedt op een andere wijze extra uitdaging voor excellente atheneumleerlingen. Naast de reguliere atheneumvakken en Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek, volg je twee lesuren per week het 'Technology Programme' of 'International Cambridge Programme'. Na het eerste schooljaar maak je een keuze voor één van deze twee leergebieden.

  • Bij het Technology Programme maak je kennis met verschillende vormen van technologie: van medische technologie en robotbouw tot architectuur en ruimtevaart. In de les ga je in groepjes bezig met het ontdekken, ontwerpen en presenteren van allerlei technologische ontwikkelingen. Ook ga je met een zelfgebouwde en -geprogrammeerde robot strijden tegen klassen van andere scholen.
  • International Cambridge Programme: In onze globaliserende wereld is het belangrijk om te kunnen bewegen in een internationale omgeving. Dat je vaardig genoeg bent om over de grenzen te kunnen leren, studeren en straks te werken. Deze kennis en vaardigheden leer je bij het International Cambridge Programme. De Cambridge certificaten die je gaat behalen, worden internationaal erkend. Ook als je later gaat studeren aan een universiteit in Nederland, is een zeer goede beheersing van de Engelse taal heel nuttig.

Brugklas havo/gt

Indien de basisschool verwacht dat je havo-niveau aankunt, maar er nog moet ingroeien, kun je naar de brugklas havo/gt. Deze klas is echt bedoeld voor potentiële havo-leerlingen. Het programma is qua manier van werken, het tempo en de toetsen iets aangepast in vergelijking met 1 havo/atheneum.