• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Leerlingen aanspreken en uitdagen op hun eigen niveau

Carmel College Salland wil het beste uit elke leerling halen, ieder op zijn/haar eigen niveau. Om leerlingen zo goed mogelijk op hun eigen niveau te kunnen aanspreken en uit te dagen,  werken we met 5 onderwijskundige teams. Zo kunnen wij het onderwijs nog beter afstemmen op de leerbehoeften van de verschillende doelgroepen. (indeling teams)

Onderbouwteams: 1 t/m 3 havo, 1 t/m 3 havo/atheneum en 1 t/m3 gymnasium/atheneum-plus.
De bovenbouwteams:  team 4-5 havo en 4 t/m 6 vwo.

Elke team een eigen plek in de school

Elk team heeft een ‘eigen’ plek in de school. De leerlingen volgen zo veel mogelijk lessen op hun eigen domein.

Wat zijn de voordelen van deze teamindeling?

  • De leerling voelt zich gezien en gekend door docenten en leerlingen, doordat hij/zij meerdere jaren in hetzelfde team zit.
  • Doordat docenten meerdere jaren met dezelfde leerlingen werken, kunnen zij het onderwijs en de begeleiding zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van deze specifieke (groep) leerlingen.
  • Bovenstaande punten maken het mogelijk leerlingen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en zich op te trekken naar een hoger niveau.