• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

De onderwijsteams

Teamindeling

Elk team bestaat uit een groep leerlingen, een groep docenten en een teamleider. De teams hebben een ‘eigen’ plek in de school.

Team 1 t/m 3 havo

Dit team stimuleert leerlingen havo niveau te halen en/of te behouden. Het accent ligt op havo-niveau.

 • 1 havo/gt
 • 1 havo/vwo
 • 2 havo
 • 3 havo

Team 1 t/m 3 havo/atheneum

Dit team stimuleert leerlingen atheneumniveau te halen en/of te behouden

 • 1 havo/vwo, met het accent op beter presterende havoleerlingen en reguliere atheneum-leerlingen.
 • 2 en 3 havo. Dit zijn goed presterende havoleerlingen die uitgedaagd worden om op een hoger niveau te werken.
 • 2 en 3 atheneum.

Team 1 t/m 3 gymnasium en atheneum-plus

Dit team daagt excellente leerlingen op een hoger niveau of op een breder terrein uit.

 • 1 gymnasium en atheneum-plus
 • 2 gymnasium en atheneum-plus
 • 3 gymnasium en atheneum-plus

Team 4-5 havo

 • 4 havo
 • 5 havo

Team 4 t/m 6 vwo

 • 4 atheneum
 • 5 atheneum
 • 6 atheneum
 • 4 gymnasium
 • 5 gymnasium
 • 6 gymnasium

Excelleren op gymnasium en atheneum-plus

Gymnasium en atheneum-plus staat voor ‘excelleren’. Naast de keuze uit extra vakken als Grieks, Latijn, Technology of International Cambridge Program krijgen deze leerlingen Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderwijs (OWO. Bij OWO werken leerlingen in groepen zelfstandig aan projecten onder begeleiding van een docent. Zij leren aan de hand van een zelf gekozen onderwerp zaken op een wetenschappelijke wijze te benaderen; dus wetenschappelijk denken, werken en onderzoeken.

In welk team komt mijn kind?

Carmel college Salland wijst de nieuwe brugklassers aan een team toe o.b.v. de gegevens van de basisschool, de LVS-scores groep 6,7,8 en relevante leerlingkenmerken. Ook houden wij er rekening mee dat een leerling in ieder geval bij één bekende in de klas geplaatst wordt.