• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Meisjes en techniek, een goede combinatie!

Wij doen ons best om meer meiden te enthousiasmeren voor een natuurprofiel en een bèta of technische vervolgopleiding. Dit doen wij samen met VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/ techniek. En hoe? Door gastlessen, een studiemiddag en door te speeddaten met studenten en vrouwelijke professionals! Maar waarom is het nou zo belangrijk dat meer meisjes kiezen voor bèta/techniek/ict?

Meiden zijn even goed in techniek als jongens! 

Het is belangrijk voor de meisjes en vrouwen zelf: natuurlijk niet als ze daar niet in geïnteresseerd zijn, maar er is een grote groep meisjes die wel degelijk interesse heeft voor bèta/techniek. Ze kiezen er toch niet voor omdat ze nauwelijks een beeld hebben van bèta/technische studies en beroepen/functies. Ook kennen ze meestal geen voorbeelden van bèta/technische vrouwen uit hun omgeving. Verder zijn veel meisjes onzeker over hun eigen competenties op het gebied van de exacte vakken, terwijl ze in werkelijkheid even goed in die vakken zijn als jongens, of zelfs beter. 

Nederland blijft achter met vrouwen in bèta en techniek 

Het is belangrijk voor de economie: meisjes en vrouwen vormen een aanzienlijk potentieel voor bèta/technische opleidingen en functies. Vergeleken met andere landen blijft Nederland achter met vrouwen in bèta en techniek en het wordt nu een steeds urgenter economisch probleem. De overheid verwacht namelijk een tekort van 120.000 kenniswerkers op de middellange termijn. En de bèta’s en technici heb je wel nodig om bij de Europese voorhoede te horen op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie. Bovendien blijkt dat evenwichtig samengestelde teams beter presteren en op veranderingen kunnen inspelen.

Meer informatie

De VHTO contactpersoon binnen de school is mw. Velzeboer Breeman. Kijk voor meer informatie op www.vhto.nl