• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Brieven met informatie voor ouders

Hieronder vindt u brieven die bestemd zijn voor de ouders/verzorgers. Normaliter worden brieven met informatie voor ouders via It's Learning verzonden. Soms wordt de brief ook op papier uitgereikt aan de leerlingen, soms staat de brief alleen op de website. Incidenteel wordt een brief aan individuele leerlingen meegegeven.

Onderwerp Datum activiteit klas link