• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Leden van de medezeggenschapsraad

Geleding Personeel:

Dhr. H. Bronsvoort (voorzitter, lid Dagelijks Bestuur) 
Dhr. R. Fidom (secretaris, lid Dagelijks Bestuur, tevens GMR-lid)
Mw. P. Kellerhuis (lid), penningmeester, lid Dagelijks Bestuur 

Dhr. J. Boetes (lid)
Dhr. M. Dijkslag (lid)
Dhr. K. de Ruiter (lid)
Dhr. M. Veldkamp (lid) 
Mw. J. Wietsma (lid)

Geleding Ouders:

Dhr. E. Barink (lid) 
Dhr. L. Achtereekte (lid)
Dhr. E. Tuïnk (lid)
Mw. M. Neimeijer-Maris (lid) 

Geleding Leerlingen:

Milan van den Berg (lid)