• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Verzuimformulier

Als uw kind om een bepaalde reden één of meerdere lessen moet verzuimen of door ziekte afwezig is geweest, moet het zogenaamde verzuimformulier worden ingevuld. U kunt het formulier downloaden door te klikken op de link.

Uw kind levert dit formulier vervolgens in bij de onderwijsassistent op het eigen leercentrum