• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Identiteit

Het Carmel College Salland is een open katholieke school. Dat wil zeggen dat wij uitgaan van christelijke waarden in ons onderwijs. Dat maakt Carmel College Salland tot een school waar alle kinderen uit de regio Salland welkom zijn, ongeacht de eigen geloofsovertuiging.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt op het Carmel College Salland verwachten we van iedere leerling en medewerker dat hij eerlijk, rechtvaardig en respectvol met anderen omgaat. Op die wijze maken we van de school een plek waar je jezelf kunt zijn en je verder kunt ontwikkelen. Die ontwikkeling willen we plaatsen in een veilig en inspirerend klimaat en een gezonde werkomgeving, waar we respect hebben voor elkaar en elkaars eigenheid. Daarnaast besteden we op school aandacht aan zingeving in je leven. Dat is in het onderwijsprogramma voor alle leerlingen terug te vinden. In onze onderwijskundige visie kunt u hier meer over lezen.

Missie

Het uitgangspunt is dat we werkelijk iets tot stand brengen: talentontwikkeling van leerlingen, professionaliteit van medewerkers & schoolorganisatie en het profileren van Carmel College Salland in de regio Salland. De nadruk ligt daarbij op verbondenheid, talentontwikkeling, persoonlijke aandacht en veiligheid.

Verbondenheid

Carmel College Salland is een open katholieke scholengemeenschap, middenin Salland. Wij geven actief vorm aan onze verbondenheid met leerlingen, medewerkers en de (lokale en regionale) omgeving.

Talentontwikkeling

Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Leerlingen worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Er is zowel aandacht voor kennis als voor vaardigheden, competenties en karakter.  

Persoonlijke aandacht

Persoonlijk contact en coaching helpt leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en een goed beeld te krijgen van de eigen mogelijkheden. Dat geeft vertrouwen en biedt leerlingen een goede basis voor vervolgopleidingen. 

Veiligheid

Leerlingen en hun ouders mogen van ons een veilige leeromgeving verwachten, een open sfeer, helderheid in organisatie en de bereidheid verantwoording af te leggen. Dit vereist een investering in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers.