• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De mentor

Elke klas heeft een mentor die in eerste instantie zorgt voor de begeleiding van de leerlingen in de klas. Hij begeleidt de groepsprocessen om zo een klimaat te scheppen waarin iedere leerling zich thuis voelt en optimaal kan functioneren. De mentor helpt leerlingen ook bij het aanleren van allerlei studievaardigheden. Hij houdt de studieresultaten van de individuele leerlingen bij en onderhoudt de contacten met hen, hun ouders, vakdocenten en schoolleiding.

Daarnaast speelt de mentor een actieve rol in de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en de begeleiding t.a.v. vervolgopleiding en beroepskeuze. Als een leerling moeilijkheden heeft, van welke aard dan ook, dan is de mentor de aangewezen persoon, voor ouders en leerlingen, om contact mee op te nemen. Vaak zal de mentor ook zelf het initiatief nemen als hij denkt dat er moeilijkheden zijn.