• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Extra hulp nodig?

Ondersteuning 'binnen' het reguliere onderwijsproces

De docenten zijn de belangrijkste personen in het onderwijs voor de leerling. Zij hebben dagelijks contact met hun leerlingen en krijgen zo een scherp beeld van wat elk kind nodig heeft. Zij gebruiken daarbij een digitaal leerlingvolgsysteem (“SOM” voor leerlingen vmbo/havo/vwo en “Presentis” voor leerlingen pro), waarin de vorderingen en bijzonderheden van elke leerling worden bijgehouden. Waar mogelijk begeleiden docenten hun leerlingen zelf. Om dit te kunnen doen wordt geïnvesteerd in het bevorderen van de deskundigheid en het versterken van specifieke vaardigheden bij docenten en onderwijsassistenten.

Specifieke deskundigen binnen de school leiden de docenten en onderwijsassistenten op en begeleiden de leerling, indien nodig, zoveel mogelijk in de klas of op het domein.

Ondersteuning 'buiten' het reguliere onderwijsproces

Indien de leerling meer of iets anders nodig heeft dan ondersteuning “binnen” het reguliere onderwijsproces, dan wordt een beroep gedaan op “arrangementen”. Arrangementen zijn individuele kortdurende trajecten (bijvoorbeeld observatie en onderzoek), afgestemd op de onderwijsbehoefte/ontwikkelingsvraag van de leerling. De arrangementen worden, zo mogelijk, op het domein uitgevoerd met ondersteuning van specifieke deskundigen.

Bij de ondersteuning “buiten” het reguliere onderwijsproces wordt een ontwikkelingsperspectief (handelingsplan) opgesteld. Leerling én ouders worden hierbij betrokken.

Heeft de leerling voor langere tijd afstemming nodig in benadering, ruimte of specialistische begeleiding, dan wordt maatwerk geleverd op een, daarvoor speciaal ingerichte, voorziening aan de Florens Radewijnsstraat, na verwijzing door de zorgcoördinator. Basisdoel is om de leerling zo snel mogelijk weer te begeleiden naar de reguliere setting in de klas.