• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

FAQ: Veel gestelde vragen laptops

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de invoering van laptops op Carmel College Salland. De FAQ is aanvullend op de informatie in de nieuwsbrief van 5 juli 2016 voor brugklassers en voor 3 vmbo/pro. Mocht het antwoord op uw vraag hier nog niet bij staan, dan kunt u uw vraag mailen naar: school@carmelcollegesalland.nl

Hoe kan ik de laptop bestellen?

In de laatste week van de schoolvakantie ontvangt u een e-mail van Studywise met daarin een link naar een pagina waar u uw persoonlijke wachtwoord kunt aanmaken. Nadat u uw wachtwoord hebt aangemaakt, komt u automatisch in de webshop waar u de laptop kunt bestellen. Wij willen graag benadrukken dat de laptop enkel via deze webshop te bestellen is. Vervolgens registreert u zich via leerlingnaam en leerlingnummer. U kunt de laptop enkel bestellen nadat de gebruikersovereenkomst is geaccordeerd. Mocht u de e-mail van Studywise niet ontvangen hebben, is deze waarschijnlijk door de spamfilter in het mapje 'ongewenste of onbelangrijke e-mail' terechtgekomen.  

Waar vind ik het leerlingnummer van mijn zoon/dochter?

Tijdens de kennismakingsmiddag heeft uw kind een envelop ontvangen. Hierin zit o.a. een leerlinglijst van alle leerlingen uit de klas van uw kind. Aan de linkerzijde, vóór de naam van uw kind staat het leerlingnummer. Dit getal bestaat uit 5 cijfers..

Instructies voor opstarten, installeren en printerinstellingen

De laptop wordt klassikaal uitgereikt op school. De leerling ontvangt dan uitgebreide informatie over het installeren en het gebruik van de laptop. Verder staan instructievideo’s over het installeren van de laptop op itslearning, de ELO van school.

Mag ik zelf programma's installeren op de laptop?

De leerlingen zijn volledig administrator op hun eigen laptop. Dat betekent dat zij alles naar eigen wens kunnen inrichten, instellingen mogen aanpassen en eigen programma’s installeren (bijvoorbeeld een dyslexieprogramma). De leerlingen zijn ook zelf verantwoordelijk voor deze acties. Verder zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van bestanden die alleen op de laptop staan. Een back–up maken kan in de cloud of elders.

Welke klassen werken schooljaar 2016-2017 met laptops?

In september worden laptops verstrekt aan de nieuwe brugklassen én aan de derdeklassers vmbo/praktijkonderwijs. De volgende klassen werken vanaf september 2016 met schoollaptops: 1 t/m 3 vmbo, 1 t/m 3 praktijkonderwijs, 1 t/m 5 havo en 1 t/m 6 vwo.

Wij beschikken zelf over een laptop. Mogen eigen laptops ingezet worden op school?

Op dit moment behoort dat niet tot de mogelijkheden. BYOD (Bring your own device) is een mooi principe, waar wij in de toekomst mogelijk ook naar toe willen. Dit vraagt echter ook het een en ander van de ICT-afdeling op beheersmatig vlak en qua beveiliging, en het vraagt meer van de docent qua instructie in de klas.

Mag de laptop mee naar huis?

Ja. De laptops mogen meegenomen worden naar huis. De leerling beheert zijn/haar laptop.

Is gebruik van de schoollaptop voor iedereen verplicht?

Alle leerlingen die in een klas zitten waar met een laptop gewerkt wordt, zijn verplicht om te werken met de laptop en deel te nemen aan de laptopregeling van de school. De ouders/verzorgers van leerlingen die dit betreffen zijn hierover geïnformeerd.

Wat gebeurt er als een leerling eerder van school gaat vanwege een verhuizing, overstap naar een andere school, ziekte ed.?

Bij tussentijds vertrek van school neemt de school de laptop in principe terug.

Heeft de school nagedacht over het voorkomen van RSI-klachten als gevolg van laptopgebruik?

Wij gaan zeker monitoren in welke mate of in welke situaties RSI zich zou kunnen voordoen en hoe dit te voorkomen. Op dit moment is dat nog niet te overzien. Bij het voorkomen van RSI is afwisseling van houding en tussentijds even bewegen van belang. Vanuit de pilot bij ons op school blijkt dat de laptop niet in alle lessen en zeker niet de gehele les gebruikt wordt. Bovendien hebben leerlingen ook vakken zoals lichamelijke oefening, kunst, handvaardigheid en muziek. Daarnaast wordt per 50 minuten van lokaal gewisseld en zijn er drie pauzes van 20 tot 25 minuten.

Worden kluisjes verplicht gesteld en wat zijn de kosten hiervan?

Kluisjes zijn en worden in principe niet verplicht. De praktijk heeft namelijk uitgewezen dat leerlingen een kluisje uitsluitend gebruiken voor een dure jas of sportspullen. Nu komt daar een laptop bij: de laptop is alleen verzekerd tegen diefstal bij gebruik van een kluisje. Voor een kluisje wordt een jaarlijkse huur in rekening gebracht.

Moeten we een speciale rugtas kopen? En hoe zit het met het kluisje?

Allereerst de afmetingen van de laptop: 33,09 X 24,32 cm. Het is niet verplicht om een speciale rugtas te kopen; de laptop wordt inclusief een beschermende hoes geleverd. Het is wel raadzaam de laptop in een goede/stevige schooltas te vervoeren. Bovendien stelt de school kluisjes beschikbaar. Echter, wanneer álle leerlingen een kluisje aanvragen, zijn er op dit moment nog niet voldoende kluisjes in de school aanwezig. Indien hier een probleem ontstaat, zullen wij zoeken naar een passende oplossing.

Mag en kan de leerlingen zelf software op de laptop zetten?

Een leerling kan en mag in principe zelf andere software op de laptop zetten. Daarbij dient de leerling zich te houden aan de gebruikersovereenkomst, die voorafgaand aan de uitreiking aan de leerlingen wordt voorgelegd. Op de laptop staat antivirussoftware. De leerling kan uitsluitend gebruik maken van Internet op school als de laptop geüpdatet is. Deze updates worden geautomatiseerd aangeboden.

Wat gebeurt er met de laptop na 4 jaar?

We bieden twee mogelijkheiden: overnemen of retour school. De ouders kunnen de laptop na 4 jaar overnemen tegen een dan vast te stellen bedrag. De laptop mag uiteraard ook teruggeven worden aan school.

Wat zijn de mogelijkheden voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen en wat zijn daarvoor de criteria?

Minder draagkrachtige ouders kunnen zich melden bij de sectordirecteur om te kijken of we een betalingsregeling kunnen treffen. Wij willen graag met hen meedenken. Wellicht is het mogelijk een regeling te treffen via de Stichting Leergeld.

Betekent de aanschaf van laptops door de school ook dat er bespaard wordt op boeken?

De directie gaat er vanuit dat in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van digitaal lesmateriaal en minder van boeken. Nu al zijn enkele vaksecties deze beweging aan het maken. Deze transitie is niet van vandaag op morgen te realiseren, maar er wordt aan gewerkt.