• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

Laptopregeling Carmel College Salland

Leerlingen op Carmel College Salland werken met schoollaptops. Hier zijn wij best een beetje trots op. Het stelt ons in staat nog beter onderwijs te kunnen bieden, dat aansluit bij de mogelijkheden van deze tijd en de belevingswereld van jongeren van nu. Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk informeren over de laptopregeling. Hieronder vindt u uitgebreide informatie. Deze informatie betreft de laptopregeling tot en met schooljaar 2017-2018.

Snel naar:

Waarom werken met een laptop?

De wereld verandert in een rap tempo. De snelheid van technologische- en ICT-ontwikkelingen is enorm. Uiteraard is dit ook van invloed op het onderwijs bij ons op school.

Uit onderzoek gehouden op Carmel College Salland, waar ouders, leerlingen en docenten aan meegewerkt hebben, is gebleken dat gebruik van een laptop voor leerlingen een positief rendement heeft: de lessen zijn boeiender en afwisselender, de leerlingen leren andere vaardigheden, onthouden beter wat ze leren, halen hogere cijfers, werken zelfstandiger, zijn gemotiveerder voor school, vinden het leuker om huiswerk te maken en werken vaker samen met klasgenoten.

Bovendien biedt de inzet van laptops de school meer mogelijkheden voor begeleiding: digitale studiewijzers/studieplanners in onze elektronische leeromgeving, extra oefenstof, feedback in de elektronische leeromgeving (Its learning) op leerprestaties, speciale remediërende programma’s en digitale coaching. Daarnaast kunnen leerlingen zelf werken aan hun eigen digitale portfolio tijdens de schoolloopbaan.

 

Elke leerling dezelfde schoollaptop

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zowel thuis als op school de beschikking heeft over een eigen laptop én dat alle leerlingen op gelijke wijze zijn uitgerust. Daarom stelt de school de laptop beschikbaar tegen een hele aantrekkelijke regeling. Tegen een extra ouderbijdrage van € 50,- per schooljaar, beschikt de leerling over een laptop van ruim € 700,- inclusief 3 jaar garantie, verzekering en programmatuur. Volgens ons – en volgens de MR en ouderraden – een prachtige en unieke regeling.

Hoe bestelt u de laptop?

Voor de levering, logistiek, service en garantie werken wij samen met Studywise. U bestelt de laptop via de webshop van Studywise.

Op 31 augustus 2017 ontvangt u een e-mail van ons met daarin de link naar de webshop en een persoonlijke vouchercode. Met deze vouchercode kunt u de laptop en hoes bestellen. Heeft u de mail niet ontvangen, dan adviseren wij u in het mapje ‘ongewenst of spam’ te kijken. Het kan zijn dat het bericht daar terecht is gekomen.

De tweede stap is de accordering van de gebruikersovereenkomst. Hierin staan alle rechten en plichten m.b.t. de laptop overzichtelijk beschreven. Het bestellen van de laptop is uitsluitend mogelijk nadat de overeenkomst is geaccordeerd. Tot slot heeft u de mogelijkheid om enkele accessoires bij te bestellen voor eigen rekening, bijvoorbeeld een sterke rugtas, muis of koptelefoon.

Als de laptop, hoes en eventuele extra accessoires in de winkelmand zijn geplaatst, kunt u afrekenen met de vouchercode. De prijs voor de laptop en hoes worden dan terug gebracht tot € 0,- . De extra aankopen kunt u afrekenen via het betalingssysteem van de Studywise shop.

De laptops en hoezen worden klassikaal uitgereikt op school. De eventueel extra aangeschafte artikelen worden geleverd op uw thuisadres.

Carmel College Salland is in de laatste week van de zomervakantie bereikbaar voor vragen over de laptop. Heeft u vragen over het bestelsysteem, neem dan contact op met de klantenservice van Studywise (zie de bestelprocedure in het kort).

De bestelprocedure in het kort:

 1. 31 augustus a.s. ontvangt u een e-mail met daarin een link en een persoonlijke vouchercode.
 2. Ga via de link naar de webshop in de mail
 3. Kies de laptop, een hoes en eventuele accessoires
 4. Lees de gebruikersovereenkomst en accordeer deze (aanvinken)
 5. Voeg de producten toe aan uw winkelmand.
 6. In de winkelmand voert u uw vouchercode in. Hiermee komt het bedrag voor de laptop en hoes op 0,- euro uit.
 7. Eventuele accessoires zijn voor eigen rekening.
 8. U ontvangt een e-mail van Studywise met daarin de .pdf van de gebruikersovereenkomst. Print deze 2 keer en neem één volledig ingevuld en ondertekend exemplaar mee op de dag dat de laptop wordt uitgereikt.
 9. De laptops worden in de eerste schoolweek op school uitgedeeld.

Heeft u vragen tijdens het bestellen van de laptop? Neemt u dan contact op met de klantenservice van Studywise via info@studywise.nl of telefonisch via 088 - 82 82 040.

Gebruikersovereenkomst

Voordat de laptop in ontvangst genomen kan worden, dient u de gebruikersovereenkomst te accorderen. In de gebruikersovereenkomst staan alle rechten en plichten m.b.t. de laptop overzichtelijk beschreven. 

Op de dag dat laptop op school wordt uitgereikt, dient de leerling de overeenkomst in te leveren voorzien van alle gegevens én handtekening. Alleen als aan deze voorwaarde is voldaan, kan de laptop worden uitgereikt aan de leerling.

Welke laptop krijgt de leerling?

De leerlingen gaan werken met de Dell Latitude 3380 laptop, of een gelijkwaardige laptop uit de Education reeks. Deze laptop is ideaal voor het onderwijs, met een ruim 13,3 inch beeldscherm en

een afgedicht toetsenbord en touchpad. De laptop is voorzien van “SSD”, wat betekent dat het sneller, energiezuiger, schokbestendig en stiller is. De laptop heeft een batterijduur van ± 8 uur. Verder een HDMI-poort voor aansluiting op een smartboard, Microsoft Windows 10, Webcam en 4 GB werkgeheugen. Deze laptop heeft een waarde van ruim € 700,-. De laptop wordt geleverd met een beschermende hoes.

Specificaties Dell Latitude 3380:

Dell Latitude 3380 CTO (Intel)
Intel Core i3-6006u
13.3” HD, 1366x768) Non-Touch led display
4GB DDR4 Memory
128GB SSD
Qualcomm Dual Band Wireless AC Card
Windows 10

Programma’s en bestanden op de laptop

Klassikaal installeren

Op de dag dat de laptop aan de leerling wordt uitgereikt, wordt de laptop onder begeleiding klassikaal geïnstalleerd. De laptop wordt dan zo ingesteld dat de leerling een werkaccount heeft. Daarnaast worden Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, etc.) en de schoolprinter geïnstalleerd. Vervolgens worden er snelle toegangen aan gemaakt naar o.a. Het rooster, de elektronische leeromgeving en SOM today. Verder krijgt de leerling uitleg over de virusscan, back-ups maken, regels rond het gebruik van de laptop en tips om schade te voorkomen.

Zelf programma’s installeren

De leerlingen zijn volledig administrator op hun eigen laptop. Dat betekent dat zij alles naar eigen wens kunnen inrichten, instellingen mogen aanpassen en eigen programma’s installeren (bijvoorbeeld een dyslexieprogramma). De leerlingen zijn ook zelf verantwoordelijk voor deze acties. Bij het installeren dient de leerling zich te houden aan de gebruikersovereenkomst, die tijdens het bestelproces werd ondertekend.

Op de laptop staat antivirussoftware, deze mag niet worden verwijderd. Een extra virusscan hoeft en mag niet geïnstalleerd worden. De leerling kan uitsluitend gebruik maken van Internet op school als de laptop geüpdatet is. Deze updates worden geautomatiseerd aangeboden.

Er is geen lijstje van software dat niet is toegestaan. Echter, software die schade kan toe brengen aan het schoolnetwerk, het functioneren van educatieve software belemmert of het beheer van de laptop hinderen, zijn niet toegestaan.

Back-up

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van bestanden. Tijdens de klassikale installatie wordt dit onderwerp behandeld en de laptop zo geïnstalleerd dat back-ups geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat de laptop op de juiste wijze wordt gebruikt.

Informatie over het installeren van de laptop kan ook worden gevonden op het leerplein in Its learing. Hier vindt u instructievideo’s en handleidingen.

Hoe is het financieel geregeld?

Ouderbijdrage

De extra ouderbijdrage voor de laptop bedraagt € 50,- per kind per schooljaar. Een voordeel is dat er niet meer geïnvesteerd hoeft te worden in dure atlassen en woordenboeken. We gaan ervan uit dat de leerling zo zorgvuldig met de laptop omgaat, dat de laptop gedurende vier schooljaren gebruikt kan worden. Wanneer een schoolloopbaan langer duurt, wordt een tweede laptop verstrekt.

Wat gebeurt er als de ouders de bijdrage niet kunnen betalen?

Minder draagkrachtige ouders kunnen zich melden bij de sectordirecteur om te kijken of we een betalingsregeling kunnen treffen. Wij willen graag met hen meedenken. Wellicht is het mogelijk een regeling te treffen via de Stichting Leergeld.

Gebruik en vervoer van de laptop

Laptop voor op school en thuis

Het is de bedoeling dat de leerling iedere lesdag de laptop mee naar school neemt. Om er goed mee te kunnen werken dient de accu voldoende geladen te zijn. De laptop mag mee naar huis, zo kan de laptop gebruikt worden voor huiswerk etc.

Is gebruik van de schoollaptop voor iedereen verplicht?

Alle leerlingen zijn verplicht om te werken met de schoollaptop en deel te nemen aan de laptopregeling van de school. Het niet mogelijk een privé-laptop te gebruiken. 'Bring your own device' is een mooi principe, waar wij in de toekomst mogelijk ook naar toe willen. Dit vraagt echter ook het een en ander van de ICT-afdeling op beheersmatig vlak en qua beveiliging, en het vraagt meer van de docent qua instructie in de klas.

Moeten we een speciale rugtas kopen? En hoe zit het met het kluisje?

Het is raadzaam de laptop in een goede/stevige schooltas te vervoeren, bij voorkeur met een laptop vak. Ter informatie: De afmetingen van de laptop zijn 33,09 X 24,32 cm. Verder is het verplicht de laptop altijd in de hoes te vervoeren die door school beschikbaar is gesteld. Dit alles om te voorkomen dat de laptop beschadigd raakt.

Bovendien stelt de school kluisjes beschikbaar. Regels over het gebruik van de kluisjes in combinatie met de laptop, worden tijdens het uitreiken van de laptop uitgelegd, even als algemene regels over het gebruik.

Schade en garantie regeling

Garantie

De laptop wordt geleverd met een garantie voor 3 jaar. Als er een probleem is met de laptop, kan de leerling zich melden bij de ICT-helpdesk van de school. De helpdesk regelt dat de laptop gerepareerd wordt en voorziet de leerling indien nodig van een leenlaptop, zodat deelname aan de lessen mogelijk blijft. Reparatie van defecten die onder de garantie vallen zijn kosteloos. Als de laptop gerepareerd is, ontvangt de leerling een mail met het verzoek om de laptop op te halen. De leerling dient dan bij de eerste gelegenheid de leenlaptop om te ruilen tegen de eigen laptop.

Het is niet toegestaan de laptop zelf te repareren of te laten repareren door derden.

Verzekering

De laptop wordt verder geleverd met een verzekering voor diefstal, vallen, morsen, extreme temperaturen en inbraak. Bij schade aan de laptop, is het eigen risico voor de € 35,- per gebeurtenis, dit bedrag wordt gefactureerd door en betaald aan de school. Er wordt een schade per kalenderjaar vergoed. Onstaat er binnen een kalenderjaar een nieuwe schade, of is de schade het gevolg van

onzorgvuldig gebruik, o.a. het vervoeren van de laptop zonder bescherming of het onbeheerd laten van de laptop, etc., dan kunnen de kosten volledig voor rekening worden gebracht.

Facturen voor schades en eigen bijdrages worden op dezelfde wijze in rekening gebracht als de eigen bijdrage voor de laptop. Men ontvangt een email met een factuur en kan deze via het WIS Collect systeem betalen.

Mag ik een reparatie weigeren?

Als een laptop defect is, dan bepaalt de school of de laptop gerepareerd wordt. Ouders kunnen de reparatie van een schade niet weigeren. Omdat de school eigenaar is van de laptop, moet de schade worden gezien als schade toegebracht aan eigendom van iemand anders. Omdat de laptop 3 jaar garantie en verzekering heeft, blijven de kosten laag onder normale omstandigheden. Tenzij er meerdere schades binnen een kalenderjaar zijn, of de schade veroorzaakt is door gebruik in strijd met de gebruikersovereenkomst.

Wat gebeurt er als de leerling de school verlaat?

Wat gebeurt er met de laptop na vier jaar gebruik?

Na vier jaar bieden we twee mogelijkheden: men kan de laptop overnemen of retourneren naar school. De ouders kunnen de laptop overnemen tegen een dan vast te stellen bedrag.

Wat gebeurt er als de leerling vroegtijdig de school verlaat?

Ook bij tussentijds vertrek van school bieden we twee mogelijkheden: men kan de laptop overnemen of teruggeven aan school. De ouders kunnen de laptop overnemen tegen een dan vast te stellen bedrag.

Hoe wordt de overnameprijs voor de laptop bepaald?

De laptop kan worden overgenomen voor een vastgestelde overnameprijs. De overnameprijs kan per leerling en laptop verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Hoe oud is de laptop?
 • Zijn alle gebruikersvergoedingen betaald?
 • Zijn eventuele schadefacturen betaald?

Het overname bedrag is: de restwaarde van de laptop, verminderd met de betaalde gebruikersvergoedingen en vermeerderd met openstaande schadefacturen.

Heeft u nog vragen over het onderwerp laptop, stuur dan een email met uw vraag naar: helpdesk@carmelcollegesalland.nl