• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die met wat extra begeleiding het vmbo succesvol kunnen afronden. Deze vmbo Basis Beroeps- of Kader Beroepsleerlingen volgen o.a. onderwijs in kleinere groepen. Inhoudelijk volgen zij hetzelfde onderwijsprogramma als andere BB of KB leerlingen.

Toelating lwoo

Voor toelating is een indicering noodzakelijk op grond van de intelligentie, de leerachterstand en het sociaal emotioneel welbevinden.