• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die met wat extra begeleiding het vmbo succesvol kunnen afronden. Deze vmbo Basis Beroeps- of Kader Beroepsleerlingen volgen onderwijs in kleinere groepen, krijgen aangepaste lesstof of extra ondersteuning bij het leren. Inhoudelijk volgen zij hetzelfde onderwijsprogramma als andere BB of KB leerlingen.

Toelating lwoo

Voor toelating is een indicering noodzakelijk door een RVC (regionale verwijzingscommissie). Zij bepalen op grond van de intelligentie, de leerachterstand en het sociaal emotioneel welbevinden of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs.