• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Havo/vwo

De sector havo/vwo biedt het volgende onderwijs:

Havo

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) is bedoeld als vooropleiding voor allerlei vormen van Hoger Beroeps Onderwijs. De havo heeft een opleidingsduur van vijf jaar.

Atheneum

Het atheneum vormt samen met het gymnasium het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) en is de vooropleiding voor een studie aan een universiteit. Het vwo heeft een opleidingsduur van zes jaar.

Excelleren op het Atheneum plus en gymnasium

Leerlingen gymnasium/atheneum plus volgen ook drie uur in de week ‘Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek’ (OWO). Hier werken leerlingen in groepen zelfstandig aan projecten onder begeleiding van een docent. Zij leren aan de hand van een zelf gekozen onderwerp zaken op een wetenschappelijke wijze te benaderen; dus wetenschappelijk denken, werken en onderzoeken.

Atheneum plus

Atheneum plus biedt extra uitdaging voor excellente atheneumleerlingen. Daar waar de gymnasiast kiest voor klassieke vorming en de vakken Latijn/Grieks, kiest de Atheneum plus leerling voor Technology Programme of het International Cambridge Programme (wereldwijd erkend diploma versterkt Engels waar leerlingen ook werken aan competenties voor internationaal niveau).  Zoals hierboven beschreven volgen deze leerlingen ook Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek (OWO).

Gymnasium                                                                                                 

Het gymnasium heeft hetzelfde programma als het atheneum, met daarbij de vakken Latijn en Grieks in de onderbouw. Leerlingen gymnasium doen naast de reguliere atheneumvakken ook examen in een klassieke taal Latijn of Grieks. Zoals hierboven beschreven volgen deze leerlingen ook Oriëntatie op Wetenschappelijk Onderzoek (OWO).

Brugklas havo/GT

Indien de basisschool verwacht dat een leerling havo-niveau aankan, maar er nog moet ingroeien, kan de leerling in de brugklas havo/gt geplaatst worden. In deze brugklas stimuleren wij leerlingen havo-niveau te halen en/of te behouden. Na het eerste jaar gaat de leerling naar 2 havo of 2 vmbo gemengd theoretische leerweg.