• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Onderwijsresultaten en kwaliteitszorg

De Inspectie van het Onderwijs stelt jaarlijks opbrengstenkaarten op van de scholen in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het percentage zittenblijvers, het slagingspercentage en de examencijfers. Het Carmel College Salland komt hierbij goed uit de bus.

Onderwijsresultaten en kwaliteitszorg

De Inspectie van het Onderwijs stelt jaarlijks opbrengstenkaarten vmbo en havo-vwo op van de scholen in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het percentage zittenblijvers, het slagingspercentage en de examencijfers. Het Carmel College Salland komt hierbij goed uit de bus.

Tevredenheidsonderzoeken

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, nemen wij vierjaarlijks tevredenheidsonderzoeken af onder medewerkers, leerlingen en ouders. Tussendoor vinden er allerlei andere evaluaties plaats; bijvoorbeeld de jaarlijkse enquêtes voor Scholen op de Kaart. Daarnaast organiseren wij meerdere malen per jaar ouderklankbordgroepen en leerlingenpanels. Ook hebben wij regelmatig overleg met de Omgevingsraad. Hierin zijn de gemeente, het bedrijfsleven, het basis- en vervolgonderwijs vertegenwoordigd. Op deze wijze werken wij structureel aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Schoolprestaties vergelijken

Scholen op de Kaart is een landelijke website waarop scholen voor voortgezet onderwijs hun prestaties kunnen laten zien aan belanghebbenden zoals ouders en basisscholen. Ook is het mogelijk verschillende scholen met elkaar te vergelijken. U vindt Scholen op de Kaart via de website onder ‘Over ons onderwijs/onderwijskwaliteit/verantwoording’.

Goede aansluiting met basis- en vervolgonderwijs

Voor de kwaliteit van ons onderwijs hechten wij veel waarde aan goede contacten met het basis- en vervolgonderwijs. Zo hebben wij structureel overleg met beide partijen om het onderwijs goed op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt gekeken naar het start- en eindniveau van de leerlingen en worden de prestaties van de leerlingen teruggekoppeld.