• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Sallandse Onderwijskamer bouwt aan goed onderwijs

Op 24 september 2014 ondertekenden de partners van de Sallandse Onderwijskamer een convenant met als motto ‘onderwijs in Salland, de kans van je leven!’. De deelnemende partijen maken zich sterk voor de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van ruim 9.000 kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in Salland.

In de Sallandse Onderwijskamer zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Carmel College Salland, De Ambelt, De Mare, Mijnplein, Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) en de Capellenborg. De Sallandse Onderwijskamer vindt dat alle leerlingen thuisnabij onderwijs moeten kunnen volgen. Elk kind in de regio moet zeker zijn van goed onderwijs, en de doorlopende leerlijnen moeten goed bewaakt worden. De partners willen gezamenlijk de ondersteuning vormgeven die daarvoor nodig is.  Bijvoorbeeld in de vorm van ambulante begeleiding en plusonderwijs aan hoog- en meerbegaafden. Het doel is dat er een dekkend geheel aan voorzieningen in de regio Salland ontstaat, waardoor passend onderwijs vormgegeven kan worden en voortijdig schooluitval zo veel mogelijk wordt beperkt.

Alle activiteiten van de Sallandse Onderwijskamer zijn erop gericht om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in Salland te verbeteren.