• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Aanmelden op Carmel College Salland

Wil jij je aanmelden voor onze school? Dat kan.

Aanmelden voor de brugklas havo/vwo, vmbo of praktijkonderwijs kan met het speciale aanmeldingsfomulier voor de brugklas. Meer informatie over het aanmelden voor een van onze brugklassen kun je vinden onder de Groep 8 pagina op deze website.

Wil je je aanmelden voor leerjaar 2 tot en met 6 dan kun je dit doen door dit aanmeldingsformulier ingevuld in te leveren bij een van onze teamleiders.

School, kind en ouders

Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders/verzorgers zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de regels de in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via de schoolgids en andere (digitale) communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouders/verzorgers op de hoogte van deze regels en afspraken. 

De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders/verzorgers verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeiren na te komen. 

Meerderjarige leerling

Met het bereiken van de meerderjarigheid verandert de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken:

  • de school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling;
  • bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft;
  • de meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte).