• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Het Dagelijks Bestuur van de MR

De volgende leden vormen samen het dagelijks bestuur van de Medezeggenschapsraad:  

   Dhr. H. Bronsvoort (havo-vwo), voorzitter

   Email: h.bronsvoort@carmelcollegesalland.nl

 

 

   

 

   Mw. P. Kellerhuis (vmbo/pro), secretaris

   Email: p.kellerhuis@carmelcollegesalland.nl

 

 

 

   

 

   Mw. J. Wietsma (vmbo/pro), penningmeester

   Email: j.wietsma@carmelcollegesalland.nl