• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Het Dagelijks Bestuur van de MR

De volgende leden vormen samen het dagelijks bestuur van de Medezeggenschapsraad:  

   Dhr. H. Bronsvoort (havo-vwo), voorzitter

   Email: h.bronsvoort@carmelcollegesalland.nl

 

 

   Mw. M. Oberink (havo/vwo), secretaris

   Email: m.oberink@carmelcollegesalland.nl

 

 

   

  Mw. P. Kellerhuis (vmbo/pro), penningmeester

  Email: p.kellerhuis@carmelcollegesalland.nl