• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Klankbordgroepen

In de loop van het jaar ontvangen alle ouders hiervoor een uitnodiging. Wilt u graag meepraten? Geef u dan op bij de teamleider van uw kind.

Een paar keer per jaar overleggen teamleiders op informele wijze met ouders en leerlingen in klankbordgroepen. Dit is mooie kans om mee te praten over de dagelijkse gang van zaken, onderwijsontwikkelingen en begeleiding van leerlingen.