• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Leerlingenraad

De leerlingeraad praat mee over de dagelijkse gang van zaken op school, behartigt de belangen van de leerlingen, geeft adviezen en is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de feestcommissies en de schoolkranten.

Leerlingen die het leuk vinden mee te praten over schoolaangelegenhede en zaken te organiseren voor medeleerlingen kunnen zich aanmelden bij de leerlingenraad van hun sector. Kijk voor meer informatie bij de leerlingenraad havo-vwo, leerlingenraad vmbo, leerlingenraad pro.