• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en leerlingen. Op het Carmel College Salland bestaat de MR uit zestien personen: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De MR zorgt ervoor dat iedereen in onze school zijn belangen naar voren kan brengen en zijn gezichtspunt toe kan lichten of verdedigen.

Invloed op het schoolbeleid

Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector en directeuren overleggen namens het schoolbestuur met de MR. Vanuit de MR van onze school hebben twee leden zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege.

Vergaderdata

Wilt u weten wanneer de MR vergadert en wat er zoal besproken en/of besloten is? Bekijk dan de vergaderdata en mededelingen/verslagen.

Contact

Hebt u een vraag of opmerking voor de MR, of zou u zelf graag lid worden van de MR? Dan kunt u contact opnemen met het Dagelijks Bestuur van de Medezeggenschapsraad of één van de MR leden.