• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Digitale camera’s en mobiele telefoons/smartphones

De school ondervindt regelmatig hinder van digitale camera’s en mobieltjes met camera en geluidsfunctie die leerlingen meenemen in de school. Ook komt het steeds vaker voor dat illegaal opnames worden gemaakt van leerlingen en medewerkers. Om problemen te voorkomen is beleid vastgesteld om duidelijkheid te scheppen welke regels gelden voor het gebruik van deze middelen.

Als uitgangspunt geldt dat tijdens de lestijden geen opnamen met deze voorwerpen mogen worden gemaakt en dat het geluid van mobiele telefoons uitgezet moet zijn. Bij gebruik tijdens de lestijden zal de apparatuur worden ingenomen, bij de eerste keer één (1) dag, bij herhaling meerdere dagen.

Bij gebruik buiten de lestijden geldt dat bij misbruik (al dan niet op school of later), passende maatregelen getroffen zullen worden indien de privacy van leerlingen of personeelsleden van de school dan wel de naam van de school geschonden wordt. De maatregelen kunnen afhankelijk van de zwaarte van het delict variëren van schorsing tot verwijdering van school.

De Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) staat op de website van de school of is op te vragen bij de schoolleiding.