• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

FAQ Vrijwillige ouderbijdrage

Medio januari wordt naar alle ouders van onze leerlingen een brief verstuurd met toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage en een specificatie van de kosten voor zoon of dochter.

Waarom zo’n officiële brief?

De inspectie wil dat dit goed geregeld is. Ons bestuur wil u ook graag correct informeren, daarom is in een aparte bijlage het bedrag voor uw zoon/dochter gespecificeerd opgenomen.

Waarom vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage?

De school ontvangt weliswaar een vergoeding van de overheid. maar dit bedrag is onvoldoende voor een volwaardig onderwijsprogramma met voldoende afwisseling en uitdaging volgens de wensen en normen van de school. 

Wordt mijn zoon/dochter uitgesloten van activiteiten als ik voor één of meer posten niet betaal?

Dat is mogelijk. Als we om budgettaire redenen ertoe over moeten gaan leerlingen van deelname uit te sluiten, zal een vervangende opdracht verzorgd worden. Dat is noodzakelijk omdat de activiteiten in het onderwijsprogramma zinvol zijn en niet zomaar overgeslagen kunnen worden.

Hoe is de Algemene Ouderbijdrage opgebouwd?

  • Leerlingenraad
  • Oudervereniging
  • Extra culturele activiteiten*
  • Sportdagen / -toernooien
  • Totaal: € 17,50

*) Bijvoorbeeld: Theaterdagen, schoolmusical, rondje kunst, voorstellingen, etc.
 Zie de voorbeeldbrief overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage.