• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Foto's, filmopnames en VIB

De school ondervindt regelmatig hinder van digitale camera’s en mobieltjes met camera en geluidsfunctie die leerlingen meenemen in de school. Ook komt het steeds vaker voor dat illegaal opnames worden gemaakt van leerlingen en medewerkers. Als uitgangspunt geldt dat leerlingen geen foto’s, filmpjes en geluidsopnames mogen maken in de school en op het schoolterrein. Dit is alleen toegestaan als een docent (of ieder ander personeelslid van Carmel College Salland) en de persoon die gefotografeerd of gefilmd wordt heel duidelijk toestemming heeft gegeven voor het maken van opnamen.

Bij misbruik (al dan niet op school of later) zullen passende maatregelen getroffen worden indien de privacy van leerlingen of personeelsleden van de school dan wel de naam van de school geschonden wordt. De maatregelen kunnen afhankelijk van de zwaarte van het delict variëren van schorsing tot verwijdering van school.
 

Video Interactie Begeleiding

Video Interactie Begeleiding (VIB) wordt op school als instrument ingezet voor de professionalisering van docenten en studenten. VIB kan bijvoorbeeld ingezet worden in het kader van het vergroten van de effectiviteit van lessen, het beantwoorden van vragen over het gedrag van leerlingen bij ordeproblemen, verbeteren van het pedagogisch klimaat in de klassen en het maken van lesverslagen voor studenten.

Het gebruik van VIB binnen onze school betekent concreet dat er opnames worden gemaakt in lessen waar mogelijk uw kind aanwezig is. De school wil de privacy van leerlingen waarborgen en daarom zullen de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het beeldmateriaal van de docent (in opleiding) blijft in handen van de docent (in opleiding) en wordt uitsluitend gebruikt voor zijn eigen leerproces. Als de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van een of meer leerlingen, dan brengen wij de leerlingen zelf en/of hun ouders/verzorgers hiervan op de hoogte.