• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Foto's, filmopnames en VIB

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode van een leerling worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes video-opnamen, foto’s van leerlingen op websites, enzovoorts.

Bij aanmelding van leerlingen wordt aan de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken van foto’s en video-opnamen en het plaatsen van foto’s op internet. Ouders/verzorgers, en bij meerderjarigheid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouders/verzorgers en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot plaatsing in te trekken.

Dergelijke foto’s worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld folders van de school). In dat geval zal van tevoren toestemming worden gevraagd of de leerlingen daarvoor gefotografeerd mag worden.

Video Interactie Begeleiding

Video Interactie Begeleiding (VIB) wordt op school als instrument ingezet voor de professionalisering van docenten en studenten. VIB kan bijvoorbeeld ingezet worden in het kader van het vergroten van de effectiviteit van lessen, het beantwoorden van vragen over het gedrag van leerlingen bij ordeproblemen, verbeteren van het pedagogisch klimaat in de klassen en het maken van lesverslagen voor studenten.

Het gebruik van VIB binnen onze school betekent concreet dat er opnames worden gemaakt in lessen waar mogelijk uw kind aanwezig is. De school wil de privacy van leerlingen waarborgen en daarom zullen de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het beeldmateriaal van de docent (in opleiding) blijft in handen van de docent (in opleiding) en wordt uitsluitend gebruikt voor zijn eigen leerproces. Als de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van een of meer leerlingen, dan brengen wij de leerlingen zelf en/of hun ouders/verzorgers hiervan op de hoogte.