• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Leerlinggebonden financiering

Leerlingen met een handicap of stoornis kunnen in aanmerking komen voor ‘de rugzak’ ofwel leerlinggebonden financiering. Deze financiering is bedoeld om ouders meer keuzevrijheid te geven tussen regulier en/of speciaal onderwijs voor hun kind.

Het budget dat de school voor de leerling ontvangt, wordt voor een deel gebruikt voor begeleiding van deze leerling vanuit het Regionaal Expertise Centrum. Het andere deel is bedoeld voor onderwijsvoorzieningen waaronder remedial teaching voor schrijven, lezen of rekenen, het aanschaffen van extra leermiddelen, bijvoorbeeld een speciale methode of een aangepast bureau.

Een ‘rugzakleerling’ die op onze school wordt aangemeld, moet beschikken over een indicatiestelling van de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie kijkt of een leerling in aanmerking komt voor leerlinggebonden financiering. Het Regionaal Expertise Centrum ondersteunt ouders bij het indienen van een verzoek tot indicatiestelling.