• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Links naar hulpinstanties

Informatie over de Inspectie van het Onderwijs

De publieksinformatie van de Inspectie is te vinden via www.onderwijsinspectie.nl. Voor vragen is de Inspectie bereikbaar via het telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur).

Pesten en geweld op school

Leerlingen kunnen iedere schooldag van 13.00 uur tot 15.00 uur terecht bij de hulplijn van www.pestweb.nl. Het telefoonnummer is 0800-2828280 (gratis vanaf een vast toestel) of mobiel 0900 - 28 28 280 (volgens lokaal tarief vanaf een mobiel nummer).

Mijn kind online

Hoe begeleid je als ouder je kind op internet?
De website “Mijn kind online”(www.mijnkindonline.nl) ondersteunt ouders bij gebruik van het internet door kun kinderen. 

Hulplijn Seksuele Intimidatie

Voor informatie en advies over seksuele intimidatie kunt u bellen met 030-285 66 16 op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
www.schoolenveiligheid.nl; email: helpdesk@schoolenveiligheid.nl.

Vragen over het onderwijs

Ouders met vragen over het onderwijs kunnen terecht bij de landelijke organisatie Ouders & Onderwijs via www.oudersonderwijs.nl of bellen met 0800-5010. 0800 - 5010 is op schooldagen gratis bereikbaar van 10.00 tot 15.00 uur.  

Kindertelefoon (gratis)

Kinderen en jongeren kunnen iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur via chat (www.kindertelefoon.nl) of telefoon (0800 - 0432) contact opnemen met de Kindertelefoon (gratis, ook voor mobiele bellers of chat). Advies- of hulpvragen kunnen niet via de email worden gesteld.