• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit.

Tijdens de schoolperiode van een leerling worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes video-opnamen, foto’s van leerlingen op websites/in foldermateriaal, enzovoorts.
Bij aanmelding van leerlingen wordt aan de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken van foto’s en video-opnamen. Ouders/verzorgers, en bij meerderjarigheid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouders/verzorgers en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot gebruik/plaatsing in te trekken.
Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld reclamemateriaal van de school).
 
De Wet bescherming persoonsgegevens regelt de verwerking van persoongegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school.
Het privacyreglement is op te vragen bij de schoolleiding en is geplaatst op de website van de school.