• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Schoolkosten

Gratis lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:
  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd's en/of dvd's die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoorts. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke betalen. Verder brengen we via de vrijwillige ouderbijdrage zaken als kluisjeshuur, excursies, werkweken en borg voor schoolboeken in rekening.

Onder de link ouderbijdrage vindt u een gespecificeerd overzicht van de posten van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 2 juni 2015 is de hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage besproken met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Afhankelijk van de extra voorziening of activiteit kunnen we dan wel besluiten dat een kind van een voorziening geen gebruik kan maken of aan een activiteit niet kan meedoen. Daarover vindt dan altijd vooraf overleg plaats. Wanneer activiteiten een onderdeel vormen van het onderwijsproces/schoolplan, sluiten we een kind niet van deelname uit.

Digitaal factureren

Vanaf schooljaar 2015-2016 maakt de Stichting Carmelcollege gebruik van digitaal factureren via WIS collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen u een drietal betalingsmogelijkheden (via iDEAL, via een factuur of via incasso). U krijgt vervolgens automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij iDEAL) of met een mail met daarin de digitale factuur (die u daarna kunt overboeken) of met bevestiging van uw incasso-opdracht.