• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Sponsoring

Stichting Carmelcollege houdt zich aan het landelijke “Convenant: Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2015-2018.

Volgens het convenant dient sponsoring onder andere in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen. Ook moet het verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Verder mag het de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden. Het complete convenant vindt u op www.rijksoverheid.nl of kunt u opvragen bij de schoolleiding.