• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Ziekte, verlof, te laat komen, wangedrag

Afwezigheid wordt direct telefonisch of schriftelijk gemeld bij de meldkamer of de sectoradministratie. Voor minderjarige leerlingen geschiedt dit soort meldingen door ouders/verzorgers. Meerderjarige leerlingen (18+) zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Melden bij/na afwezigheid

Wanneer een minderjarige leerling na afwezigheid van meer dan een dag weer op school komt, wordt schriftelijk door de ouders/verzorgers aan de teamleider gemeld hoe lang de leerling afwezig is geweest. Indien bezoek aan dokter, tandarts enz. tijdens schooltijd noodzakelijk is, wordt dit zo mogelijk vooraf, schriftelijk gemeld. Zie verder de regelingen per sector. Meerderjarige leerlingen kunnen zich in dit soort situaties zelf melden.

Afwezig en dan...

  • Verlof om de lessen te verzuimen geeft nooit vrijstelling van huiswerk dat in die lessen wordt opgegeven. Ook na ziekte dient, indien mogelijk, het huiswerk in orde te zijn
  • Leerlingen die een proefwerk gemist hebben, nemen de eerste les na hun afwezigheid contact op met de docent om af te spreken wanneer het werk moet worden ingehaald.
  • Leerlingen die op school onwel worden en naar huis willen, moeten zich altijd afmelden.
  • Wanneer leerlingen wegens wangedrag uit de les verwijderd worden, wordt op de verschillende afdelingen gehandeld volgens de daar geldende regels.
  • Bij te laat komen dient gehandeld te worden volgens de regels per sector.