• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Schoolleiding

De schoolleiding van het Carmel College Salland bestaat uit de directie en teamleiders. De algemene leiding van de school valt onder de rector. Aan het hoofd van elke sector staat een sectordirecteur. De rector en de twee sectordirecteuren vormen gezamenlijk de directie. Het schoolbeleid komt tot stand in de directievergadering.      

Leden directievergadering

  • Johan Supèr, rector
  • Ingrid Hegeman, directeur havo/vwo 
  • Jan Podt, directeur vmbo/pro 
  • Werner Peters, directeur bedrijfsvoering 
     

Teamleiders

Bij de dagelijkse leiding van de sector wordt de sectordirecteur bijgestaan door een aantal teamleiders. Een teamleider is verantwoordelijk voor een bepaalde jaarlaag en een team van docenten en onderwijsassistenten. Hier vindt u de overzicht van de schoolleiding.