• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Begeleiding van nieuwe medewerkers

Het Carmel College Salland is een professionele en lerende onderwijsgemeenschap. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling en medewerker zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Daarvoor bieden wij goede begeleiding en een veilig en inspirerend klimaat met respect voor elkaar.

Begeleiding van nieuwe medewerkers

Nieuwe personeelsleden worden professioneel begeleid door coaches uit de begeleidingsgroep. De begeleiding is voor alle nieuwe medewerkers verplicht; nieuwe docenten, zij-instromers en lio’s. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de ervaring van het nieuwe personeelslid. 

Introductiebijeenkomst

Vóór de eerste schooldag wordt een introductiebijeenkomstgeorganiseerd. De nieuwe collega’s maken kennis met de coach, de school, de begeleidingsstructuur en ontvangen een informatiemap. Voor mensen die in de loop van het schooljaar binnenkomen is er een aangepast introductiebeleid. 

Rol van de coach

De coach voert regelmatig individuele gesprekken met de nieuwe personeelsleden. Ook zijn er een aantal groepsbijeenkomsten waarin nieuwe collega’s hun ervaringen kunnen delen. De begeleidingsgroep heeft geen beoordelingsbevoegdheid. De beoordeling wordt gedaan door de teamleider en de sectordirecteur. De sectie heeft daarnaast een adviserende rol.