• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Stageplaatsen

De school biedt stageplaatsen voor studenten van alle lerarenopleidingen. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool Windesheim. Het Carmel College Salland bekijkt alle stageaanvragen en plaatst de studenten als dat mogelijk is. Stagiaires krijgen begeleiding van een vakdocent.

Plaatsen voor Leraren In Opleiding (LIO) worden gemeld bij het stagebureau van Windesheim. Kandidaten kunnen vervolgens solliciteren bij de sectorleiding van havo-vwo of vmbo-pro. LIO-plaatsen zijn betaalde stageplaatsen.