• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Jaarrooster PrO 2016-2017

29 t/m 31 augustus
30 aug. t/m 1 sept.
introductiedagen
schoolkamp klas 5
13 september infoavond klas 1 + 2 ( + ouderklankbordavond)
26 sept. t/m 7 oktober
IOP-besprekingen
27 september studieochtend
4 oktober studiemiddag
7 + 9 oktober techniekdagen
17 t/m 21 oktober
herfstvakantie
27 oktober studiedag
14 t/m 25 november
toetsweken
? november
jaarvergadering oudervereniging
21 november
studiedag
23 december
kerstprogramma klas 1  t/m 5 (ochtend)
26 dec. t/m 6 jan.
kerstvakantie
9 januari
studiedag
27 januari open huis
27 januari
rapporten mee naar huis
30 jan. t/m 3 feb.
stageweek periode 2
30 jan. t/m 10 februari
IOP-besprekingen
7 februari
studiedag
20 t/m 24 februari voorjaarsvakantie
1 maart studiemiddag
7 maart avond voor oud-leerlingen
16 maart studiemiddag
28 maart studieochtend
3 t/m 14 april projectweek 'Vrijheid'
17 april tweede paasdag
18 april studiedag
24 april t/m 5 mei
meivakantie
9 mei
stage-infoavond
15 t/m 19 mei stageweek periode 3
25 + 26 mei vrij i.v.m. Hemelvaart
29 mei t/m 9 juni toetsweken
5 juni 2de pinksterdag
6 juni
studiedag
12 t/m 23 juni
toetsweken
29 juni excursie klas 1 t/m 4
3 t/m 14 juli IOP-gesprekken
6  juli afscheidsavond schoolverlaters
17 juli sportdag
18 juli
klassenuitje
19 juli
laatste schooldag leerlingen + rapporten mee
20 + 21 juli
studiedagen
24 juli t/m 1 sept.
zomervakantie