• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Stage

Stage is een belangrijk onderdeel van het Praktijkonderwijs. De leerlingen worden immers opgeleid voor een plek op de arbeidsmarkt.

Vaardigheden trainen

Bij het vak Sociale Vaardigheden is er veel aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn voor een stage. Deze basisvaardigheden worden niet alleen op school getraind, maar ook tijdens het werken op het arbeidstrainingscentrum. Daarnaast lopen de leerlingen nog een interne stage op school.  

Externe stage

Na de voorbereidende interne stage, gaan de leerlingen extern stage lopen. Niet iedereen is in staat om buiten de school stage te lopen. Eerst wordt door middel van een assessment gekeken of de leerling geschikt is voor een externe stage. Als de leerling geschikt is, mag hij/zij vanaf zijn/haar 15e jaar extern stage lopen. Hoe de stage inhoudelijk op onze school geregeld is, kunt u vinden in het stagebeleidsplan.