• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. De taak van de MR bestaat in grote lijnen uit het instemmen met en adviseren over zaken die betrekking hebben op de organisatie en het onderwijs van de school.