• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Leerlingen Fit for LifeFIT FOR LIFE SALLAND

School en ouders hebben de taak om jongeren voor te bereiden op de maatschappij. Voor schoolverlaters is het van belang dat ze in staat zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij en te voldoen aan de eisen die het huidige bedrijfsleven aan ze stelt. De arbeidsmarkt vraagt om flexibele werknemers die klantvriendelijk zijn, om kunnen gaan met werkdruk, initiatief tonen, discipline en doorzettingsvermogen hebben en ook nog eens kunnen samenwerken.

Jongeren hebben dus meer nodig dan alleen kennisontwikkeling. Sociale competenties als zelfvertrouwen, betrokkenheid, inzet, zelfsturing, communicatief - en oplossingsgericht handelen, worden steeds belangrijker. School speelt hierin, samen met thuis, een belangrijke rol. Het vmbo van het Carmel College Salland wil de jeugd ‘Fit for Life’ krijgen met een eigentijdse aanpak. Binnen school in samenwerking met de Carmel Classes en buiten school met sportverenigingen en culturele instellingen in de gemeente Raalte. Samen werken we er aan dat de schoolverlaters klaar zijn voor het echte leven, oftewel ‘Fit for Life’.

School is de plek bij uitstek om deze vaardigheden te leren en te oefenen. Het vmbo biedt een omgeving waar leerlingen met anderen kunnen samenwerken. De programma’s zijn afgestemd op het ontwikkelen van sociale competenties, specifiek gericht op de vraag van de leerling.

Het Carmel College Salland ontwikkelt een doorlopende leerlijn om effecten ook op langere termijn te behouden. Leerlingen krijgen inzichten en vaardigheden waar ze hun hele leven mee uit de voeten kunnen. Hierbij worden mentoren, medewerkers, ouders-verzorgers en omgeving van de leerling betrokken, zodat binnen- en buitenschools leren in samenhang gebeurt.

Leerjaar 1

Middels het aanbieden van verschillende sportieve- en culturele activiteiten trainen de leerlingen spelenderwijs de sociale vaardigheden. De oefeningen en opdrachten zijn gericht op het verwerven van sociale competenties zoals samenwerken, oplossingsgericht denken, doorzettingsvermogen, discipline, zelfvertrouwen etc.

Leerjaar 2

Door middel van een breed aanbod van sportieve- en culturele activiteiten, trainen de leerlingen de sociale vaardigheden als genoemd bij leerjaar 1. Daarnaast zijn de onderdelen zo ingericht dat ze hun geleerde sociale vaardigheden gaan inzetten/trainen gericht op ‘de ander’, dus niet alleen op hun eigen lifeskills.

Voorbeelden van deze cursussen zijn: jeugdtrainerscursus, jeugdscheidsrechtercursus,  koken met en voor anderen, cursus Carmel radio maken, cursus DJ en presenteren, musical presenteren.

Leerjaar 3

De doelstelling in het derde leerjaar is dat leerlingen sociale vaardigheden inzetten/trainen die gericht zijn op de maatschappij, bijvoorbeeld het vervolgonderwijs, stages, bijbaantjes, verenigingen, bedrijfsleven. De koppeling met het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten (D&P) en Loopbaan oriëntatie en –begeleiding (LOB) is ‘een must’.

Leerlingen kiezen in leerjaar 3 voor een programma gericht op sport&lifestyle, technologie, creatief of Xperiences, waarbij maatschappelijke betrokkenheid een grotere rol gaat spelen.

Het ‘Fit for Life’ programma biedt ook de mogelijkheid om ‘maatwerktrainingen’ te organiseren voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het betreft hierbij maatwerk dat altijd in overleg met de leerling en zijn ouders/verzorgers wordt aangeboden. Mogelijkheden zijn o.a.: vmbo in beweging, weerbaarheidstraining Rots en Water, Zelfverdediging voor meisjes, training agressiebeheersing, reflect training.

De voortgang, leerpunten, keuzemomenten en reflectie worden bijgehouden in het LOB-loopbaandossier en worden bewaakt door de mentor.

In het loopbaandossier laat een leerling zien wat hij kan (talenten) en heeft geleerd. Dat kan zijn op school, stageadres, bijbaantje, thuis, sportclub, muziekband of vrijwilligerswerk. Dit loopbaandossier ‘groeit’ vier jaar lang met een leerling mee. Daarna kan het meegenomen worden naar het vervolgonderwijs of de werkgever. Een onderdeel uit dit loopbaandossier is de cirkel met sociale competenties zoals hieronder beschreven.

Voor vragen of verdere informatie.

Inga Lokate
Projectleider ‘Fit for Life Salland’
 

Om een indruk te geven waar leerlingen zoal kunnen kiezen hieronder een overzicht.

Creatieve workshops
Sing a songwriter
Guitar Classes
Make a band
Dans
Radio maken
Dj class
Podiumtechnieken licht en geluid
Boten bouwen
Krukje maken
Voertuigen
Robotica
Girlz Only/techniek voor meiden
Expressie
Zaalvoetbal
Veldvoetbal
Scheidsrechtercursus
Mountainbike
Kickboksen
Judo
Hockey
Atletiek
10 voor Europa
3 landenpunt
Bloemsierkunst
Theater2move
Skelter pimpen
Koken
Fitness en dansmatten
Freerunning
Trampoline
Tennis
Zaalsporten: basketbal, handbal, trefbal, volleybal