• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Internationalisering

Op het vmbo van Carmel College Salland organiseren wij allerlei projecten op het gebied van internationalisering. Ben je benieuwd? Lees dan verder!

Uitwisselingen

Onze school heeft uitwisselingsprogramma's met scholen in Finland, Estland, Letland, Moldavië, Zweden, Frankrijk, België en Italië. Bij een uitwisseling logeer je in een gastgezin en maak je mee hoe het leven is van een leerling in een ander land. Bij het tegenbezoek ben je zelf gastheer/gastvrouw en laat je zien hoe jouw leven eruit ziet. Je kunt meedoen aan uitwisselingen in alle leerjaren.
Meedoen aan een uitwisselingsprogramma kost ongeveer € 250,-.

Waar kan ik naar toe?

Onze school heeft een samenwerkingsproject met scholen in Italië, Denemarken, Duitsland en Finland. In dit project werk je door het schooljaar heen aan gezamenlijke opdrachten die je, of zelf bedenkt, of die leerlingen op de buitenlandse scholen bedacht hebben. Twee maal per jaar komen de docenten van de scholen samen met zes leerlingen bij elkaar om alles ter bespreken. De leerlingen uit al die landen hebben dan een gezamenlijk programma en logeren bij leerlingen van de gastschool. Hieraan zijn voor de leerlingen geen kosten verbonden. De leerlingen die kiezen voor Carmel Class International zijn voornamelijk betrokken bij dit project. Als je kiest voor Carmel Class International heb je dus grote kans dat je mee mag naar zo'n bespreking!

Projecten buiten Europa

Al een aantal maal zijn leerlingen van onze school (vmbo en Praktijkonderwijs) naar Kenia geweest. Tijdens zo'n project verblijven de leerlingen ongeveer twee weken in het gastland. Leerlingen werken voorafgaand en tijdens dit project aan een goed doel. Verder zien ze natuurlijk ook heel veel van de cultuur, levensomstandigheden en de natuur. In 2013 hebben we een soortgelijk project gehad in Nepal. De leerling levert niet alleen een eigen bijdrage, maar zamelt ook via sponsoring geld in. Aan deze projecten kun je alleen meedoen als je in de derde klas zit.

In het voorjaar van 2016 is een groep leerlingen naar Marokko geweest. Aan het begin van het schooljaar konden derdejaars leerlingen bij Fit for Life kiezen voor een Xperience, een daarvan vond plaats buiten Europa.

Het belang van Europa

Europa wordt steeds belangrijker; inmiddels is bijv. een groot deel van onze wetgeving op Europees niveau bepaald. Het Europees Parlement speelt als directe volksvertegenwoordiging in de Europese Unie een doorslaggevende rol. Het Europees Parlement Informatiebureau Nederland beheert het onderwijsprogramma Europees Parlement Ambassador School-programma (ook "Een 10 voor Europa" genoemd), dat scholen de kans geeft zich te kwalificeren als Ambassador School van het Europees Parlement. Dit programma is in 2007 in leven geroepen en heeft tot doel jongeren in het voortgezet onderwijs op een aantrekkelijke en interactieve manier bewust te maken van de invloed van de Europese Unie in hun dagelijks leven.    

                                                                                                                                             

Ambassador school

Het Carmel College Salland is ook een ambassador school en heeft als taak onder andere het volgende:

Een aantal enthousiaste leerlingen wordt benoemd tot Junior European Parliament Ambassador. Samen met hen wordt er binnen de school een EU-infopoint opgezet: een informatie-en activiteitenpunt over Europa en de Europese instellingen. Ook organiseert de school samen met de Junior Ambassadors activiteiten rondom de "Dag van Europa" en de school betrekt hen bij internationale activiteiten die de school organiseert. Voor Junior Ambassadors is een duidelijke taak weggelegd; zij kunnen de EU-kennis verspreiden in hun jaarlaag of in hun klassen. De wijze waarop dit gebeurd staat vrij! Ook worden zij na afloop door het Europees Parlement gecertificeerd als Junior European Parliament Ambassador.

Elk jaar vindt een evaluatiedag in Den Haag plaats waarbij de Senior Ambassadors een nascholingscertificaat ontvangen. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan mag de school zich officieel European Parliament Ambassador School noemen. De school ontvangt dan een plaquette voor aan de muur en de deelnemende leerlingen ontvangen uiteraard een getuigschrift. De toekenning van dit predicaat wordt jaarlijks getoetst. Toetsing vindt plaats middels evaluatie, verslaglegging en een bezoek. In november van elk schooljaar vindt een verdiepingsdag voor alle deelnemende Senior Ambassadors plaats in ons kantoor in Den Haag. Hier wordt ingegaan op actuele EU-onderwerpen en 'best school practices'.

Nieuwsgierig geworden? Meer info?     http://www.europeesparlement.nl/nl/projecten_voor_jongeren/en_ten_europa.html