• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Maatschappelijke betrokkenheid

Leerlingen van klas twee doen mee aan de actie NL-Doet. Uitgangspunt is het vergroten van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid  met organisaties om ons heen.

Verantwoordelijkheid

Leerlingen komen in aanraking met vrijwilligerswerk en maken kennis met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. De leerling ontwikkelt het besef dat een goede samenleving bereikt wordt door wat je er samen met anderen van maakt

Blijvend vrijwilliger

Doordat leerlingen in aanraking komen met vrijwilligerswerk is de kans groter dat de leerling zich blijvend gaat inzetten voor een instantie of vereniging.