• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

ORTa: Samen kunnen we meer! ‘Werelds leren in de praktijk’

Groene’ leerlingen van Twents Carmel College Oldenzaal, Carmel College Salland Raalte en St.-Canisius Tubbergen gaan samen praktijkleren in Nederland of in het buitenland.

Deze scholen hebben hun krachten gebundeld om leerlingen een aantrekkelijk groenprogramma aan te bieden onder de naam ORTa. (Oldenzaal, Raalte, Tubbergen). Door de wijziging van de wetgeving met betrekking tot de praktijkleergelden is het voor de individuele scholen steeds moeilijker geworden om de leerlingen een gevarieerd programma aan te bieden. 
Door ORTa blijft het voor leerlingen mogelijk om bij Praktijkleren te kiezen uit een breed scala aan groene werkvelden. Bijvoorbeeld paardenhouderij, mechanisatie, bloemschikken, gezelschaps- en productiedieren en bosbouw en wijnbouw.

Zij gaan ook een week op stage, niet alleen in Nederland bij Onderwijsgroep Eduelta in Bleiswijk: http://www.edudeltacollege.nl/ , maar ook  in het buitenland, te weten:

Deze praktijkleerweek staat jaarlijks eind september gepland.

Welke leerlingen betreft het? 

Leerlingen uit klas 4 die affiniteit met het groene werkveld hebben. Dit kunnen leerlingen zijn die in klas 2/3 hun interesse voor groen kenbaar hebben gemaakt door binnen het beroepsgerichte programma D&P voor klas 3/4 groene thema’s te kiezen. Indien een leerling heeft aangegeven eventueel deel te willen nemen aan het ORTa-project zal hij/zij worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarna de leerling aangeeft al dan niet mee te willen doen. Na een bijeenkomst met ouders/verzorgers volgt de definitieve aanmelding.


Om een indruk te krijgen van het programma van ORTa kun je kijken op: www.facebook.com/orta.groen