• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Herkansingen en Inhaaltoetsen, Rekentoetsen en Examens

 

Herkansingen 2016-2017

 

klas 3

klas 4

periode 1

8/12

7/12- 21/12 (taaldorp)

periode 2

30/3

15/3 d&p 4bb en kb - 30/3 - 31/3

periode 3

 

 

 

Inhaaltoetsen 2016-2017

  klas 3 klas 4
periode 1 7/10-28/10-11/11-25/11 7/10-28/10-11/11-25/11-21/12 (taaldorp)
periode 2 20/1-3/2-17/2-3/3-17/3-24/3-29/3 20/1-3/2-17/2-3/3-17/3-24/3-29/3
periode 3 14/4-19/5-2/6-16/6-30/6

 

 

Overige toetsen

29 mei t/m 9 juni rekentoetsperiode klas 4

data zijn onder voorbehoud

Belangrijke data

3 t/m 21 april cspe (praktijkexamen d&p)
6 t/m 11 april tekenexamen gt
8 t/m 16 mei eerste tijdvak CE bb/kb
12 t/m 23 mei eerste tijdvak CE gt
12 mei 13.30 - 15.30 uur Nederlands
16 mei 09.00 - 11.00 uur geschiedenis
16 mei 13.30 - 15.30 uur Engels
17 mei 09.00 - 11.00 uur Duits
17 mei 13.30 - 15.30 uur wiskunde
18 mei 13.30 - 15.30 uur economie
19 mei 13.30 - 15.30 uur nask 1
22 mei 13.30 - 15.30 uur biologie
23 mei 09.00 - 11.00 uur tekenen
23 mei 13.30 - 15.30 uur nask 2
8-13 juni herkansingen cspe D&P 4 bb en kb
14 juni examenuitslag (eerste tijdvak)
19 t/m 23 juni herkansingen (tweede tijdvak)
30 juni examenuitslag (tweede tijdvak)
6 juli 6 juli diploma-uitreiking

 

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat in geval van nood examens op andere tijdstippen kunnen worden ingepland. Hierbij kan gedacht worden aan een regionale/ landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens, een natuurramp e.d.

De periode waarin de leerling in principe nog verplicht kan worden aan een examen deel te nemen loopt t/m 5 juli (moment van aanvang van de vroegste zomervakantie). Ouders wordt geadviseerd om gedurende deze periode geen vakantie te plannen.

Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (pta)

Door op een van onderstaande documenten te klikken vindt u informatie over het examenprogramma. Het examenreglement is zowel op het derde als het vierde leerjaar van toepassing. Het examenboekje bevat naast een informatief gedeelte over het examen en de rekentoets ook het pta van het betreffende leerjaar en leerweg.

Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (pta)

Door op een van onderstaande documenten te klikken vindt u informatie over het examenprogramma. Het examenreglement is zowel op het derde als het vierde leerjaar van toepassing. Het examenboekje bevat naast een informatief gedeelte over het examen en de rekentoets ook het pta van het betreffende leerjaar en leerweg.

Examenreglement 2016 - 2017

Leerjaar 3

Examenboekje klas 3 bb 2016 - 2017

Examenboekje klas 3 kb 2016 - 2017

Examenboekje klas 3 gt 2016 - 2017

Leerjaar 4

Examenboekje klas 4 bb 2016 - 2017

Examenboekje klas 4 kb 2016 - 2017

Examenboekje klas 4 gt 2016 - 2017