• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Herkansingen en Inhaaltoetsen, Rekentoetsen en Examens

 

Herkansingen 2016-2017

 

klas 3

klas 4

periode 1

8/12

7/12- 21/12 (taaldorp)

periode 2

30/3

15/3 d&p 4bb en kb - 30/3 - 31/3

periode 3

 

 

 

Inhaaltoetsen 2016-2017

  klas 3 klas 4
periode 1 7/10-28/10-11/11-25/11 7/10-28/10-11/11-25/11-21/12 (taaldorp)
periode 2 20/1-3/2-17/2-3/3-17/3-24/3-29/3 20/1-3/2-17/2-3/3-17/3-24/3-29/3
periode 3  

 

 

overige toetsen

16 t/m 20 januari rekentoetsperiode klas 4
24 januari* luistertoets Engels bb klas 4
26 januari luistertoets Engels kb klas 4
27 januari* luistertoets Engels gt klas 4
3 februari* luistertoets Duits kb/gt klas 4
9 maart presentatie Profielwerkstukken 4gt klas 4
7 t/m 20 maart rekentoetsperiode klas 4

* wijziging. Alle genoemde data zijn onder voorbehoud

overige belangrijke data

8 t/m 12 maart inschrijven herkansing d&p 4 bb en kb
22 t/m 27 maart inschrijven herkansingen 3e en 4e klassen
3 t/m 21 april cspe (praktijkexamen d&p)
6 t/m 12 april tekenexamen gt
8 t/m 23 mei eerste tijdvak CE bb/kb
12 t/m 23 mei eerste tijdvak CE gt
7-13 juni herkansingen cspe D&P 4 bb en kb
14 juni examenuitslag (eerste tijdvak
15 t/m 23 juni herkansingen (tweede tijdvak
30 juni examenuitslag (tweede tijdvak)
6 juli 6 juli diploma-uitreiking

 

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat in geval van nood examens op andere tijdstippen kunnen worden ingepland. Hierbij kan gedacht worden aan een regionale/ landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens, een natuurramp e.d.

De periode waarin de leerling in principe nog verplicht kan worden aan een examen deel te nemen loopt t/m 5 juli (moment van aanvang van de vroegste zomervakantie). Ouders wordt geadviseerd om gedurende deze periode geen vakantie te plannen.

Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (pta)

Door op een van onderstaande documenten te klikken vindt u informatie over het examenprogramma. Het examenreglement is zowel op het derde als het vierde leerjaar van toepassing. Het examenboekje bevat naast een informatief gedeelte over het examen en de rekentoets ook het pta van het betreffende leerjaar en leerweg.

Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (pta)

Door op een van onderstaande documenten te klikken vindt u informatie over het examenprogramma. Het examenreglement is zowel op het derde als het vierde leerjaar van toepassing. Het examenboekje bevat naast een informatief gedeelte over het examen en de rekentoets ook het pta van het betreffende leerjaar en leerweg.

Examenreglement 2016 - 2017

Leerjaar 3

Examenboekje klas 3 bb 2016 - 2017

Examenboekje klas 3 kb 2016 - 2017

Examenboekje klas 3 gt 2016 - 2017

Leerjaar 4

Examenboekje klas 4 bb 2016 - 2017

Examenboekje klas 4 kb 2016 - 2017

Examenboekje klas 4 gt 2016 - 2017