• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De mentor

Elke klas heeft een mentor, die in eerste instantie zorgt voor de begeleiding van de leerlingen van de klas. De mentor houdt de ontwikkeling van de leerling bij. En is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Daarnaast speelt hij een actieve rol in de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en de keuzebegeleiding.

De mentor heeft evenals de leerlingen een overzicht van de behaalde cijfers. Ook krijgt hij informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Naar aanleiding van de resultaten kan de mentor contact opnemen met de ouders/verzorgers. Als de ouders/verzorgers zelf met vragen zitten kunnen ze zelf contact opnemen met de mentor

Mentoruur

Er is een ingeroosterd mentoruur waarin het aanleren van vaardigheden en de begeleiding van de loopbaanoriëntatie aan bod komen. Ook heeft een mentor regelmatig gesprekken met individuele leerlingen.  

Begeleiding

De begeleiding van de leerling bestaat uit drie onderdelen:

  • begeleiding van de individuele leerling
  • begeleiding van het leerproces van leerling en klas
  • begeleiding van de klas als groep 

De individuele leerling

De leerling kan altijd bij de mentor terecht. Vaak zal de mentor ook zelf het initiatief nemen als hij denkt dat een gesprek gewenst is. De mentor is dus de aangewezen persoon voor ouders/verzorgers en leerling om contact mee op te nemen. Indien noodzakelijk kan de mentor zich laten ondersteunen door de kaderdocent van het team. Als er meer specialistische kennis nodig is voor de begeleiding van de leerling, kunnen er één of meerdere gesprekken met de leerlingbegeleider van het vmbo plaatsvinden. Daarnaast kan de orthopedagoge worden ingeschakeld. Als blijkt dat de school niet de gewenste begeleiding kan bieden dan wordt in overleg met de ouders/verzorgers gezocht naar andere mogelijkheden. 

Leerproces

Het aanleren van allerlei studievaardigheden is een belangrijk onderdeel van het programma in de onderbouw en vindt in de mentor- én vaklessen plaats. De mentor houdt de individuele leerprestaties van elke leerling bij. Hij is dus ook op de hoogte van het verzuim van iedere leerling en neemt zo nodig contact op met de leerling en/of ouders/verzorgers.

De klas als groep

Het doel van deze groepsbegeleiding is een prettig klimaat te scheppen waarin iedere leerling zich thuis voelt en dus optimaal kan functioneren. Tijdens de introductie wordt daar veel aandacht aan besteed. Tijdens mentorlessen komt dit ook aan de orde.